27 august 1984 døde Thea Pumbroek på badet i et hotellrom i Amsterdam. Hun hadde største delen av livet blitt seksuelt misbrukt i flere filmer, og under innspillingen av en ny film døde hun – av en overdose kokain.

Thea ble bare 6 år gammel.

Ingen husker Thea. Hun fikk aldri en organisasjon oppkalt etter seg – en organisasjon som kanskje kunne hjulpet barn som blir misbrukt i det som kalles barnepornografi.

Canadisk politi sier bilder og filmer med Thea fortsatt er i omløp på internett, og at de er svært ettertraktet av pedofile.

 

 

Porno?

Bilder og filmer som de med Thea kalles barneporno, men hva er egentlig det?

Det er noe som ikke finnes.

Derimot så finnes det bilder og filmer av barn som har blitt seksuelt misbrukt og det er ikke porno.

Ordet pornografi betyr « å skrive om prostituerte», og kommer fra det greske ordet pornographos. Sett så ordet barn foran og vi får ordet  barneprostituert, noe de langt fra er – derimot snakker vi om barn som har blitt seksuelt misbrukt.

CEOP er det engelske politi sin spesialavdeling som jobber mot seksuell utnyttelse av barn, og de har gått helt bort fra betegnelsen barneporno. De sier utrykket gir fordeler til overgriperen, og at ordet indikerer legitimitet og aksept fra offeret. Det maner frem bilder av barn som poserer i ‘provoserende’ posisjoner, snarere enn den lidelse og forferdelige overgrep de gjennomgår.

Som CEOP sier: «Hvert bilde fanger en situasjon hvor et barn har blitt misbrukt. Dette er ikke pornografi.»

Max Taylor og Ethel Quayle er to av personene bak COPINE prosjektet (Combating Paedophile Information Networks in Europe). Det var et EU-støttet prosjekt i samarbeid med blant annet London Metropolitan Police, som undersøkte hva slags bilder/filmer som ble delt og i hvilken grad nye barn ble utnyttet på denne måten.

De sier det samme som CEOP om hvordan ordet barneporno skaper legitimitet.

«Voksenporno» gir oftest utrykk for at aktørene liker det de gjør, noe som fjerner aspektet om at det er et overgrep som foregår.Taylor og Quayle sier at «bilder av seksuelt misbruk» er et mye mer dekkende uttrykk enn barneporno, da det medfører at det holdes langt unna noe som er akseptabelt.

Nettavisens blogg «Saksynt» er høyst uenig i dette, og i bloggposten “Seksuelle overgrep mot en blyantstrek“, kan vi lese hvor “absurd” det er at Redd Barna vil ha slutt på å kalle det barneporno

 

Nettavisens blogg  Saksynt støtter pedofiles kamp for å besitte bilder og filmer av seksuelt misbrukte barn

Gunnar Tjomlid som skriver bloggen Nettavisen publiserer, har en helt annen vinkling enn folk flest på problematikken rundt bilder og filmer av seksuelt misbrukte barn. Han mener at den type materiale bør være tillatt å besitte.

Som han skriver i “Når lovverket rammer feil” – en av hans 112 bloggposter som omhandler pedofili og aspekter rundt det:

«Men ikke forby personlig bruk av barneporno. Det skaper bare lidelser og hjelper absolutt ingen.Tvert i mot bidrar det nesten garantert til at det blir vanskeligere å spore opp bakmenn og ta de som faktisk skader barna.  Når lovverket gjør mer skade enn godt, men opprettholdes kun fordi vi ønsker å vise en kollektiv fordømmelse av konseptet barneporno, så blir resultatet meningsløs overvåking, tankekontroll og en statsautorisert moralsk fundamentert hevnaksjon mot enkeltindivid som ikke har gjort skade på noe eller noen. Det er en barbarisk og ineffektiv krigføring mot vanlige borgere som vi snart må innse er tullete og farlig.

 

 

Blogg Saksynt mener det kan ha en preventiv effekt å la pedofile besitte bilder av seksuelt misbrukte barn

12 mai 2003 var Holly Maria Jones på vei hjem fra  besøk hos en venn i den canadiske byen Toronto. Hun ble kidnappet mens hun passerte huset til Michael Briere, som senere voldtok og kvalte henne. Han innrømmet under politiavhør at like før han kidnappet Holly, så hadde han sett på bilder/filmer av seksuelt misbrukte barn på Internett.

Holly ble 10 år gammel.

La oss høre hvordan Briere selv beskriver hendelsesforløpet, og hva som utløste hans lyster om å voldta et lite barn:

«It’s not like I was pinpointing this little girl….that night, I must have viewed some material beforehand. And I just got excited, and just went. I need to go out and see if I….With time, and I don’t know that it is for other people, but for myself, and I would say that yes, viewing the material does motivate you to do other things…. The more I saw it the more I wanted it. And there’s the one time where actually tried to do it….I really wanted to do it…not the killing part. But I really wanted to have sex with a child. And that was all consuming. I just came out of my place, and was overwhelmed with desire, and she was just there and there was nobody around. That’s all it took…. I was just in that frame of mind, and it was just that easy….»

Tjomlid mener pedofiles bruk av bilder og filmer med seksuelle overgrep av barn er preventivt og at forskningen ikke tilsier det fører til flere overgrep. Som for eksempel i bloggposten “barneporno og tankekontroll”, hvor han hevder “at barneporno kan ha en preventiv effekt fordi potensielle overgripere får utløp for sine lyster gjennom pornografien og praktiserer derfor ikke sine pedofile lyster på uskyldige barn.

Det engelske politi, Interpol, forskere innen feltet og organisasjoner som jobber mot seksuell utnyttelse av barn, er høyst uenig.

 

met bilder

 

Gang på gang kan man lese Tjomlid skrive hvordan forskningen tilsier det ikke er noen sammenheng mellom overgrep og pedofiles bruk av bilder/filmer av seksuelt misbrukte barn. Slik som her i bloggposten “Tanker om barneporno” : “Dette støttes også opp av forskning som ikke finner noen sammenheng mellom besittelse av (barne)porno og seksuelle overgrep.“, skriver Tjomlid, mens det er et tonn av studier på det motsatte.

 

 

Blogg Saksynt mener pedofile gjennom ytringsfriheten har en rettighet til å besitte bilder og filmer av seksuelt misbrukte barn

icpatFra samme bloggpost kan vi og lese noe som går igjen i Tjomlids bloggposter. Å kunne besitte bilder av barn som er seksuelt misbrukt handler om å ivareta de pedofiles ytringsfrihet: “Bør man ha rett til å oppbevare barneporno til personlig bruk? La meg først presisere at jeg ikke selv kan forstå at noen mennesker skulle ønske dette. Likevel er det nettopp dette ytringsfrihet og rettferdighet dreier seg om, nemlig å ivareta rettighetene til de som er annerledes enn deg selv, og som har meninger og syn som ofte kan bryte med alt man selv føler er riktig.”

Redigering 18.11.2015: Sitatet er ikke fra “Tanker om barneporno”, men fra bloggposten “Om barneporno og tankekontroll“.

Tjomlid mener filmer og bilder av seksuelt misbrukte barn er et ekstremt lite problem da slikt materiale nesten ikke finnes. «Men fakta er likevel at antall barn som skades i produksjon av barneporno er forsvinnende lite. Antall bilder i omløp som viser seksuell omgang med seksuelt mindreårige barn, er relativt lite, spesielt i forhold til det folk flest er hjernevasket til å tro.», skriver Tjomlid i bloggposten “Tanker om barneporno“.

 

 

Nettavisens blogg Saksynt misbruker studie om omfanget av bilder og filmer med seksuelt misbrukte barn

Tjomlid bruker tall fra COPINE prosjektet for å underbygge  påstanden om hvor forsvinnende lite bilder og filmer av seksuelt misbrukte barn som finnes, og han skriver i bloggposten “Tanker om barneporno” følgende:

 Så hva sier COPINEs undersøkelser? Jo, at det finnes ca 300-350 barn som er blitt seksuelt misbrukt i forbindelse med barneporno i løpet av de siste 15 år. I snitt dukker det altså opp ca 2 nye barn på barnepornografiske bilder hver måned.

Dette er er en ren forfalskning av hva han har lest.

Tjomlid underbygger det med å nevne noen bøker som støtter hans syn. Den første er i stor grad bygd på stoff fra pedofile og aktiviststeder som NAMBLA – en bok han anbefaler i flere bloggposter. Han beskriver den for eksempel slik: “Hun er en forfatter som har inspirert meg veldig gjennom sin bok Harmful to Minors: The perils of protecting children from sex. Kjøp og les. Nå.

Den andre er skrevet av de som sto bak COPINE, og her er hva de egentlig fant.

 

På de 60 USENET gruppene fant COPINE ca 150,000 bilder av seksuelt misbrukte barn. I bilder som er mindre enn 15 år gamle var ca 400 barn misbrukt i hva som er alvorlighetsgrad 7 til 10 på COPINES skala. Det er tallet fra boken Tjomlid henviser til, men han velger å plutselig å gå vekk fra den og heller bruke en tidligere studie fra COPINE hvor tallet var 300-350 – for så å vri det til å bety noe helt annet.

Tjomlid ynder å gjøre inntrykk av at dette er alt som finnes av barn « som er blitt seksuelt misbrukt i forbindelse med barneporno i løpet av de siste 15 år», men det er altså ikke slik.

Boken som både jeg og Tjomlid her bruker som kilde, gjør det helt klart at COPINES funn må sees “som et eksempel på  hva slags bilder/filmer som er i omløp”, og  ikke som Tjomlid gjør – at  det er totalen av hvor mange barn som har blitt seksuelt misbrukt i denne forbindelse.

Boken gjør det og klart at en stor andel av de som fikk bilder av seg kategorisert i gruppe 5 og 6 på COPINES skala (ca 2000 barn), mest sannsynlig og hadde blitt seksuelt misbrukt på grovere vis, uten at det ble tatt bilder av misbruket eller at bildene ble distribuert videre på det tidspunktet

La oss og ta med dette fra samme bok. I bilder som var mindre en 10 år gamle var 59% av jenter og 44% av gutter under 9 år, mens resten var 9-12 år.

Tjomlid er glad i COPINEs studie og refererer til den flere ganger. Her, 2 år senere i bloggposten «Vås om barneporno og pedofile fra FN»:

COPINE-prosjektet estimerte tilbake i 2003 at tallet på misbrukte barn i forbindelse med barneporno var 300-350 i løpet av de siste 15 år, altså siden slutten av åttitallet. I snitt registrerte de to ny barn hver måned, altså i underkant av 30 barn hvert år.

 

Dette er en bloggpost som kom 3 år senere enn den første jeg viser til , og her benytter han i tillegg  et vulgært språk om «en fem år gammel jente som knulles av en voksen mann».  Det er hva andre foretrekker å kalle voldtekt, seksuelt overgrep eller mishandling av barn.

Samtidig ser vi hans definisjon på hva han betegner som “reel barneporno”, gruppe 7 til 10 på denne skalaen hvor tallene Tjomlid refererer til kommer fra. 1-6 er for Tjomlid ikke “reel barneporno”.

 

copine skala

 

COPINE graderte bilder/filmer av seksuelt misbrukte barn, og grunnen til at gruppe 1 og 2 er der handler mye om at pedofile som benytter seg av slikt materiale oftest er samlere av bilder, og man må da se alle bilder de har av barn i samme kontekst, da de alle benyttes til det samme.  Ofte er disse bildene tatt med telelinser langt fra der hvor barnet er. Kanskje en barnehage eller en badeplass, og de kan være mer farlig da de for pedofile sekualiserer situasjoner og miljøer hvor barn burde føle seg trygge (Taylor et al. 2001).

Tjomlid har laget sin egen definisjon på når det skal kalles bilder av seksuelt misbruk – eller «reell barneporno» som han kaller det. Kanskje ikke så rart fra en person som i bloggpost etter bloggpost argumenterer for at barn i hovedsak ikke tar skade av å bli seksuelt misbrukt av en voksen. Heller ikke så rart når man vet at deler av studien han i de samme bloggpostene bruker som dokumentasjon for sitt syn,  bygger på at barna samtykket til sex.

Å si et barn kan samtykke til sex med en voksen er kontroversielt – mildt sagt.

Den studien (rind,1998) forsvarte han med hud og hår senest i går på en Facebook gruppe. Les kritikken av den her – studien som Js Halvorsen  i Tidskrift for Den norske legeforening beskriver på denne måten: “Aldri før har en studie som utgir seg for å være vitenskapelig, blitt så hudflettet og utskjelt.”

Hva så med den “ikke reelle barnepornoen”? Tror Tjomlid virkelig at bilder av barn hvor de må posere halvnaken eller naken og får beskjed om å vise frem kjønnsorganene sine har skjedd frivillig? Tror han kanskje at barn som må stå påkledd og posere i seksualiserte stillinger med et smil rundt munnen ikke har blitt skadet, ikke har blitt utnyttet grovere senere og at smilet er ekte?

Overalt hvor man leser forskning på dette vil man se at barna blir gitt beskjed om å smile.

ECPAT  er et internasjonalt  nettverk av organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn, og de har rådgivende status hos FN. De sier at “Barnepornografi hjelper overgriperen til å rasjonalisere sine tanker om barn. Ofte får barna beskjed om å smile og være villige, som om de liker opplevelsen.” Det blir og ettertrykkelig slått fast i boken Tjomlid bruker i sin COPINE “dokumentasjon” (side 22).

 

 

Nettavisens blogg Saksynt linker til “vitenskap” fra internasjonale pedofili aktivist steder 

En av de mest klassiske metoder pedofili aktivister benytter seg av, er å alminneliggjøre pedofili og da gjerne gjennom «vitenskap». Her er ett av mange eksempler fra  Tjomlid, en studie han linker til fra pedofili-aktiviststedet IPCE. Dette fra bloggposten «En pedofil jævel?»

Studier viser at 25-30% av alle menn kan føle seksuell opphisselse av å se prepubertale barn enten nakne eller i f.eks. badedrakt på stranden.

Det er altså barn under 12 år Tjomlid hevder at nesten en tredjedel av menn blir seksuelt opphisset av. Dette er sykt, og studien er selvfølgelig bare det reneste vås.

Den undersøkte 80 menn som ble funnet gjennom en annonse i en søndagsavis hvor det stod: «Tjen $40 for deltakelse i et eksperiment på menneskelig seksualitet som vil kreve totalt 8 timer på to påfølgende dager. Kun menn, 18 og eldre.»

20 stykker trakk seg når de fikk vite at studien innebar å se på bilder av halvnakene eller nakne barn under 12 år, mens de ble undersøkt med penile plethysmography (et apparat som bl.annet måler blodtilstrømning, størrelse og fysiske forandringer i penis).

Av de 80 som ble igjen innrømmet 16 av de en grad av pedofil interesse, og 3 individer innrømmet å ha deltatt i pedofile aktiviteter. De 3 ble senere fjernet fra datagrunnlaget.

Her er det altså en studie hvor 16 av 77 allerede har innrømmet en pedofil interesse, så da er det kanskje ikke så rart Tjomlid sine tall er ganske så unike. Lar man derimot være å hente studier fra pedofili aktivist steder som Tjomlid her igjen gjør, vil man finne at tallet ligger på rundt 1-5%. (Seto MC.2009. Mokros A, Osterheider M, Nitschke J.2012)

Studien Tjomlid linker til fra IPCE, som er en aktivist organisasjon for pedofile og et sted Tjomlid linker til i flerfoldige bloggposter,  sier selv det er stor sannsynlighet for feil representasjon av deltagere med overrepresentasjon av menn uten hemninger og seksuelle avvikere .

 

Leadership Council

 

Studier på seksualitet hvor deltagere har blitt funnet på denne måten, har blitt funnet å ha stor fare for skjevheter, og mange mener det er det feltet innen psykologi med størst skjevheter i studier. Dette ble tidlig bekreftet av Rosenthal & Rosnow i 1975. Skjevhet i form av at deltagerne er mer seksuelt aktive, har større interesse for pornografi, mer villig til å bryte grenser, mindre skyldfølelse for seksuelle handlinger som er ulovlige og mer eksperimentelle. Som blant annet Morokoff (1986) eller  Wolchik et al. (1985) viser til, så er disse forskjellene størst når det blir benyttet penile plethysmography .

Penile plethysmography ble brukt i studien Tjomlid henviser til i sin dokumentasjon.

Fra hans kommentarfelt i en annen bloggpost kan vi se Tjomlid igjen vise til den studien –  og igjen er det fra pedofili-aktivststedet IPCE:

Først vil jeg si meg både enig og uenig i din påstand om at alle menn er pedofile. Jeg er enig med deg fordi jeg selv er av den oppfatning at de fleste menn tenner på unge jenter, alt fra 13 år og oppover (+/-).Svært få tør innrømme det, men jeg er ganske sikker på at dette er et faktum.

Rind studien som vi så på tidligere, og som Tjomlid igjen forsvarte i går,  er å finne overalt på nettet. Googler man den vil første treff bli Wikipedia, og så side etter side hvor den er å finne på PubMed eller andre nøytrale steder. Men for Tjomlid holder tydligvis ikke det, så for eksempel i kommentarfeltet fra hans bloggpost med det spekulative navnet “Verdens beste pappa pedofil?“, vil vi finne han linker den fra IPCE, med ordene:

En av de få store, gode studier som er gjort på området (Rind et al) viste at de negative konsekvensene ved seksuelle overgrep mot barn var relativt små. Det skilles selvsagt da mellom en 5 år gammel jente som voldtas av sin onkel, og en 15 år gammel jente som har frivillig sex med sin 25 år gamle kjæreste. Studien har vært omstridt fordi mange, akkurat som her i denne diskusjonen, ikke takler en debatt om ung seksualitet fordi det er for tabu, men studien er den dag i dag ansett for å være faglig godt gjennomført og ble publisert i en peer-reviewed journal.

Det er en unik virkelighet å leve i hvis man hevder den er ansett for å være faglig godt gjennomført. Halvorsen ord fra hans artikkel  i Tidskrift for den norske legeforening  – “Aldri før har en studie som utgir seg for å være vitenskapelig, blitt så hudflettet og utskjelt.”

Og igjen fra samme artikkel, hvor Halvorsen nå viser til IPCE, som Tjomlid stadig henviser til i sin blogg:

De tre forfatterne ble invitert til å fremlegge sine funn på en konferanse i Rotterdam i desember 1998. Konferansen ble publisert i de mest kjente pedofile publikasjoner, som f.eks. The International Pedophile and Child Emancipation Newsletter (IPCE) (47). Konferansens tema var et oppgjør med stigmatiseringen og kriminaliseringen av pedofili. Rind og Bauermann la frem en artikkel på konferansen som var et sammendrag av studien fra 1997 og 1998, hvor konklusjonen var at få barn blir skadelidende av seksuelt misbruk. Forfatternes nære forbindelse til pedofile miljøer og deres engasjement og sympati med spørsmål rundt pedofil virksomhet er klar og tydelig. Det er en plausibel forklaring at det spesielle syn de tre forskerne av Rind-studien har på seksuell omgang med barn har påvirket deres forskningsresultater

 

nettavisen

 

Gunnar Tjomlids ord sprer seg i ungdomsmiljøer på nett

Tjomlids farlige feilinformasjon sprer seg på internett, og en skremmende ting er at det skjer i forum for ungdom

Ta for eksempel personen som går under navnet “Warz” på diskusjon.no.

Han hevder han er 18 år, og gjennom tråd etter tråd kan vi lese identiske ord og argumentasjon som Tjomlid, mens han linker til Tjomlids blogg og en norsk pedofili aktivist side – akkurat som Tjomlid gjør. Diskusjon.no er et forum hvor flesteparten er i alderen 15-19 år.

I en tråd “Warz” har startet der som heter  “Barnepornobløffen“, kan vi lese nøyaktig samme argumentasjon som Tjomlid bruker. Her er en liten bit om COPINE:

Warz:
Jo, de har funnet ut at det i realiteten bare finnes ca 300-350 barn som er blitt seksuelt misbrukt i forbindelse med barneporno i løpet av 15 år. Det er i snitt 2 barn per måned, og her snakker vi altså om i hele verden

vs Tjomlid:
Jo, at det finnes ca 300-350 barn som er blitt seksuelt misbrukt i forbindelse med barneporno i løpet av de siste 15 år. I snitt dukker det altså opp ca 2 nye barn på barnepornografiske bilder hver måned.

Det er altså identisk, og slik fortsetter det i kommentar etter kommentar fra “Warz”.

Han argumenterer for at bilder/filmer av seksuelt misbrukte barn burde være tillatt for privat bruk, at animerte bilder og tegninger av seksuelt misbrukte barn burde være tillatt da det er ikke noe direkte offer, og ikke minst at bilder av seksuelt misbrukte barn er et oppblåst overdrevet problem. Det er rett og slett som å lese bloggen til Tjomlid – en blogg som «Warz» linker til non stop.

Freakforum er et annet sted Saksynt blir brukt som argumentasjon på at “barneporno er en bløff. Og det samme skjer der som på Tjomlids blogg, det linkes stadig til pedofili-aktivistsiden som barne, ungdoms og familiedirektoratet sa klart fra hva de mente om forrige måned, ved å sparke en av personene som driver den.

Nettsiden sier selv sier den driver med pedofili aktivisme, og hvis man tror at det er en liten filleside som ingen leser tar man dessverre feil. Siden hadde i desember alene 110 001 treff på sine artikler.

Av nettsteder som ga denne pedofili aktivistsiden mest treff ved å linke til den i desember,  kom Nettavisens blogg Saksynt på plass 28 utav 348.

 


Tjomlids anbefaling til en ung jente som vil lære om pedofili

Tjomlid fortsetter – her på bloggen til en ung jente som spør om hjelp til særemnet sitt i norsk:

Særemnet mitt handler om hvordan pedofili fremstilles i aviser og de sosiale mediene. Går kanskje aviser under sosiale medier? Jeg er ikke helt sikker.

Jeg vil atter en gang spørre dere lesere om hjelp. Har dere tips til blogger, blogginnlegg, artikler eller noe annet som på en eller annen måte omhandler pedofili? Jeg setter pris på alt av tips. Alt som på en eller annen måte handler om pedofili. Har du kanskje skrevet et innlegg om det en gang? Gi meg en link!

(Særemne: En oppgave jeg skal skrive til norsken på ca 10 sider.)

Da kommer Tjomlid inn i kommentarfeltet med denne løsningen til henne:

 

tjomlid netaktivisme

Hva kan vi så lese i artikkelen Tjomlid anbefaler henne for særemnet til norsken? Dette er hva som møter deg der:

VELKOMMEN TIL VÅR KVALITETSBLOGG

Vi ønsker å bekjempe viktoriansk mentalitet ved å fremme libral opplysning om sexualitet og generell nakenliv basert på forskning og moderne psykologi.

Ok kvalitetsblogg, hva har du til oss i artikkelen Tjomlid lenker til, så denne jenta kan få godt stoff til særoppgaven sin i norsk?

 Som sådan representerer dette skriv ingen pro-pedofilisk manifest, men en lenge påkrevd begrepsopprydning som grunnlag for intelligent samtale i mange relevante sosiale spørsmål.

Det er ikke et pro-pedofilisk manifest står det der på begynnelsen, noe som får antennene opp for at det motsatte er tilfelle, da det er uvanlige ord å måtte komme med.

I en amerikansk undersøkelse blant 80 menn, oppviste 32,5 prosent sexuell opphisselse av å se pedofilt erotisk material:e med en opphisselse som var like stor eller oversteg opphisselsen av å se tilsvarende material med voksne. Likevel var det kun 20 prosent av de 80 som innrømmet viss tiltrekning til prepubertale jenter.[4]  Enkelt kan vi si at rundt 20 prosent av befolkningen (menn og kvinner) er fysisk tiltrukket barn i prepubertal alder (8 til 12 år).

Der beskrives altså samme studie som Tjomlid har brukt, og det blir bare verre og verre.

Artikkelen som Tjomlid anbefaler den unge jenta, påstår at helsedirektoratet har fjernet diagnosen psykiatrisk diagnose på pedofili, sammen med noen fetisher som transvestittisme og sadomasochisme. Den viser til et skjema over hvilke diagnoser som fikk fjernet definisjonen sykdom, og der er pedofili inkludert:

Fetisjer blir friskmeldt 
Den 2. februar 2010 meldte Dagens Medisin at helsedirektoratet har besluttet at enkelte diagnosekoder gjøres ugyldige for bruk i Norge ved å endre den norske versjonen av ICD–10. Diagnosene som fjernes ved disse endringene er:
løgner om diagnose

Så kommer det ord fra Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), hvor det ser ut til at de er tilfreds med denne forandringen. Det samme skjer med daværende helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, hvor det ser ut til at han har denne kommentaren til at pedofili  “ikke er lengre er sett på som en sykdom”:

Vi mener at det ikke er grunnlag verken i dagens samfunn eller helsefaglig tenkning for å klassifisere disse diagnosegruppene som sykdom.

Men sykdomsdiagnosen på pedofili er ikke tatt bort (noe Tjomlid selvfølgelig vet), og svarene fra LLH og den daværende helsedirektøren er misbrukt på det groveste. Her er artikkelen til Dagens Medisin hvor LLH og helsedirektøren kom med sine svar, og vi kan da se hvor løgnaktig det utføres.

 

brongersma

Tjomlids anbefaling til den unge jenta har forøvrig og «dokumentasjon» fra folk som Kinsey og Edward Brongesma. Sistnevnte er pedofili aktivisten som skrev flere bøker om “man-boy sex”, og som ble dømt for seksuelt misbruke en ung gutt. Begge disse har Tjomlid tidligere brukt i sin “«dokumentasjon».

The Daily Mail hadde i Desember en artikkel hvor de viste til ord som dette fra Brongesma: “A sexual relationship between a child and an adult does not harm the child and may be even beneficial”, he argues, “providing that the adult partner is considerate, loving and affectionate.”

Igjen nesten identiske ord til hva vi kan finne hos Tjomlid flere steder.

Artikkelen som Tjomlid anbefaler er forøvrig utsmykket med pornobilder av kvinner og menn, noe han tydligvis synes er helt greit å anbefale unge jenter som vil lære om pedofili.

Bloggen Tjomlid beskriver som han (ikke overraskende) “synes å ha mye bra og si“, argumenterer ellers for å senke den seksuelle lavalder. Man kan og lese om hvor bra det er for barn å se på porno, at man burde lage barnevennlig porno (hva nå det enn er). De som i følge bloggen «skriker» om at dette er absurd har en “viktorianske moralitet og mentalitet som tynger barns psyke med skam, samvittighetskvaler og direkte kroppsfornektende følelser som leder til konkrete sosiale problemer og derfor reell svekkelse av et harmonisk samfunn.”

I Tjomlids blogganbefaling finnes det og en artikkel som argumenterer for hvor flott det er for barn (ofte mellom 6 og 8 år) å bruke vibratorer, dildo, vaginakuler eller hva det måtte være, og at man bør lage slike ting som er tilpasset for barn.

Alt dette og mye mer blandet med pornobilder, eller seksualiserte bilder av unge, som  for eksempel nærbildet av en munn med tannregulering og tungen  på en dildo.

Det er hva Tjomlid anbefaler den unge jenta.

Tjomlids egen blogg er forøvrig av nesten samme kalibermed bilder av halvnakene barn  i seksuelt utfordrende klær hentet fra en norsk pedofili aktivist side.

Gunnar Stavrum er sjefredaktør Nettavisen.

Epost: gunnar.stavrum (at) nettavisen.no

 

nettavisen

 

NB:
Etter denne artikkelen ble publisert fikk jeg en melding fra en kvinne som sier jeg kan bruke hennes sord om hva hun opplevde i sin barndom. Dette er hva en kvinne som ble seksuelt misbrukt når hun var liten tenker om Tjomlids bloggposter:

Er ikke helt ødelagt jeg da, men absolutt påvirket av det og kommer nok ikke over det helt noensinne. Men han skriver i bloggen at ikke ta fra dem pornofilmer ? Hvem er det som spiller i barnepornofilmer om ikke barn? Faren min hadde barneporno blader liggende. Han skrev navnet mitt og venninnene mine sitt på jentene i bladet. Tror han virkelig på det selv, at de som er utsatt for overgrep ikke preges noe særlig av det? Mildt sagt IDIOT.”

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •