Trykk på bildet for større tekstAvisen Nationen har i dag gått ut ut med en beklagelse til redaktøren for nettstedet Monsanto.NO, for deres viderebringelse av et sitat fra konspirasjonsoppfinneren John Færseth. Det var påstander som kom i en artikkel forrige uke, hvor Færseth hevder GMO debatten er tatt over av konspirasjonsteorier.

I Norge er det sterk motstand mot bruk av GMO innen landbruket, og av ikke statlige organisasjoner som sier klart nei finner vi blant annet Framtiden i våre hender, Greenpeace, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund, Norges Birøkterlag, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk landbrukssamvirke, Oikos, Biologisk-dynamisk Forening og Debio.

Men så finnes det en organisasjon hvor det indre miljøet er sterkt preget av støtte til GMO, og det er selvfølgelig Human Etisk Forbund.

Det utspiller seg en paradoksal situasjon – HEFs nettaktivister og deler av ledelsen fremmer et pro-GMO syn, mens resten av forbundets medlemmer som regel er miljøbeviste og dermed imot. En av HEFs støttespillere er Færseth som får sine teorier på trykk i blant annet Humanist og Fri Tanke. Han er en aktiv del av HEFs indre sirkel og skeptikermiljøet som er en slags siamesisk tvilling til forbundet.

 

Nå har Færseth greid å få noen ord inn i Nationen, hvor han uten dokumentasjon hevder at GMO motstanden preges av konspirasjoner. I den forbindelse anklaget han personen bak nettsiden Monsanto.NO for de mest absurde ting, hvorav en av de har blitt Færseths kjennemerke – assosiere motstandere med antisemittisme. Det er noe han ofte blander han ofte sammen med taktikken «Hit and Run».

«Hit and Run. In any public forum, make a brief attack of your opponent or the opponent position and then scamper off before an answer can be fielded, or simply ignore any answer. This works extremely well in Internet and letters-to-the-editor environments where a steady stream of new identities can be called upon without having to explain criticism reasoning — simply make an accusation or other attack, never discussing issues, and never answering any subsequent response, for that would dignify the opponent’s viewpoint.» http://www.washingtonsblog.com/2012/08/the-15-rules-of-internet-disinformation.html

Dette er noe mange har personlig erfaring med fra Færseth – her et eksempel fra Fri Tanke hvor Ingunn Sigurdsdatter gjennom flere artikler fikk oppleve det samme.

Det er begrenset hvor mye tid og energi folk kan bruke på å svare på slike anklager, og Ingunn Sigurdsdatter forklarer i sin artikkel «HEF og tilværelsens uutholdelige letthet» sitt ståsted på hva hun gjør når en multi-million kroners bedrift som HEF angriper henne:

«For min del har jeg blitt tilegnet noen sider i John Færseths bok «Konspiranoia» blant annet, og Færseth har skrevet to eller tre artikler om min ringe person for å allokere meg inn under en antisemittismeparaply som ikke akkurat holder vann. Jeg har allikevel ikke følt noe insentiv til å svare fordi jeg har tenkt at livet utspiller seg på litt mer inspirerende arenaer enn den fantastisk gjørmete lille pletten til HEF. For min del har jeg allikevel vært så utrolig takknemlig for alle de som har stått støtt i denne debatten for å utgjøre en viktig og synlig motvekt. Nå fikk jeg imidlertid lyst til å kommentere litt.»

Hennes artikkel «Romanse med John Færseth» viser det store bildet i denne situasjonen og ikke minst peker den og på John Færseths rolle der:

«Mange har blitt harme over f.eks John Færseths artikler og aktivitet, men hans oppgave i dette spillet er nettopp “bird-dogging”. Han er fuglehunden som styrter ut i åkeren for å “stir things up”, så fuglene kan flakse opp og lettere treffes i lufta, enten det er gjennom karakterdrap, eller via statlige agenturer som griper inn overfor deg på ymse vis.»

 

 

Dr David J. Harper er klinisk psykolog ved East London University, og i hans artikkel Some effects of conspiracy thinking and paranoid labellingviser han til litt av grunnen av at konspirasjons-stemplet blir gitt til fritenkere.

Harper forteller også om hvordan de som forsøker å merke andre som paranoid  ikke bare forsøker å diskreditere meningene til den«andre» , men også forsøker å etablere seg selv som «rasjonell, fornuftig og troverdig».

 

 

 

nationen

 

 

Nationen har nå trukket  påstandene om Monsanto.NOs redaktør, Tore B. Krudtaa, og koblingen med antisemittisme. Den nye versjonen  har nå kun Færseths påstander om at grove konspirasjonssider blir delt fra Krudtaa.

Den irrasjonelle måten maktkritikere blir møtt på er beskrevet av mange. Ginna Husting and Martin Orr ved Boise State Universitet viser til at ordet konspirasjonsteoretiker blir brukt som et våpen for å fjerne maktkritikere fra å delta i den offentlig debatt.

Lance deHaven-Smith Florida State Universitet, beskriver ordet som en etikett utplassert i den offentlig debatt for å diskreditere og tie de som uttrykker mistanke om elite kriminalitet, og det fungerer retorisk for å skjerme politiske eliter fra offentlig etterforskning.

Professor i medievitenskap ved New York Universitet, Mark Chrispin Miller, forteller at ordet konspirasjonsteori/-teoretiker ble gjort populært av CIA på 60-tallet som en bevisst strategi for å beskytte seg selv og regjeringen mot kritikk.

Miller peker og på hvordan en motstridende teori til de offisielle forklaringer for et århundre siden var en høyst normal ting, og dannet grunnmuren for en rekke politiske forhandlinger og mange lover som ble vedtatt. Konspirasjoner ble sett på som en sterk handlekraftig makt.

Men i dag ser Miller ordet brukt på alle teorier som er i strid med den offentlige versjonen – alt annet enn den offisielle versjonen er i dag sett på som en ekstrem konspirasjonteori.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •