EUs mattrygghetsorgan EFSA er en organisasjon som skal gi uavhengige vitenskapelige risikovurderinger og råd om forhold knyttet til trygg mat. Det gjelder risikovurderinger i saker som har direkte eller indirekte virkning på næringsmiddeltryggheten, herunder dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse. I tillegg skal EFSA også foreta risikovurderinger om genmodifisert “mat”. Deres kontaktpunkt i Norge er Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som gir råd til Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Spørsmål som er risikovurdert internasjonalt av EFSA vil som hovedregel ikke bli overprøvd og kvalitetssikret av VKM.

EFSA har en lang historie med korrupsjon i form av interessekonflikter og en ny rapport fra Corporate Europe Observatory (CEO), viser at selv om EFSA påstår de har gjort mye for å få bukt med problemet så er det lite fremgang å spore.

“Hvis det er farlig å stole på forskere med økonomiske interessekonflikter for å tolke datagrunnlaget, hvorfor skal vi være avhengig av disse forskerne for å gi råd til offentlige instanser?”
(David Michaels, Doubt Is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health, Oxford University Press, 2008.)

CEOs nye rapport “Unhappy meal: The European Food Safety Authority’s independence problem“, viser at hele 58 % av forskerne hos EFSA som skal gi uavhengige risikovurderinger om vår mat, har minst en interessekonflikt med industrien som organisasjonen skal regulere.

Som rapporten sier så medfører det en alvorlig tvil om troverdigheten til det viktigste organet som jobber med mattrygghet i EU, og det er alvorlig da de er hvem som bestemmer i viktige folkehelsespørsmål om tilsetningsstoffer i mat, emballasje, genetisk modifiserte organismer, miljøgifter og plantevernmidler.

Som et eksempel så er EFSA det organet som evaluerer grenseverdiene for miljøgifter i oppdrettslaks og om ingrediensene i laksefor er innenfor verdier som gjør den trygg å spise. Et medlem av EFSAs gruppe for tilsetningsstoffer, produkter og stoffer som brukes i dyrefor, ble i CEOs nye rapport funnet å ha 24 interessekonflikter.

EFSA har lenge nektet for at det finnes et problem med uavhengigheten til deres forskere, men etter press fra EU og andre organisasjoner har de nå i følge dem selv utviklet en «ny, omfattende og sofistikert» politikk på hvordan de skal få orden i sine saker.

Men som rapporten fra CEO viser så er dette kun ord, og EFSAs nye «sofistikerte metoder» er full av smutthull som enkelt kan utnyttes.

Hos EFSA har nå hele 122 av 209 eksperter (58.37%) minst en interessekonflikt med den kommersielle sektoren. Eksperter med interessekonflikter dominere alle paneler og nummer 1 er EFSAs panel på dietetiske produkter, ernæring og allergi, hvor 17 av 20 medlemmer til sammen har 113 interessekonflikter. Totalt ble det funnet 460 interessekonflikter og i alle paneler så har minst ti eksperter mer enn 10 interessekonflikter hver.

Det er ingen forskjell i andelen av interessekonflikter i de åtte fornyede panelene i forhold til de to som ennå ikke er fornyet, noe som stiller ytterligere spørsmål om den nye «sofistikerte» politikkens effekt. I tillegg til dette sier rapporten at deres tall er forsiktige da metodikken de brukte innebar de ikke fant alle interessekonflikter.

Stephane Horel som er hovedforfatter bak studien sier deres funn er sjokkerende.

Vi ble sjokkert av våre funn. Selv uten å sjekke for uanmeldte interesser er antall interessekonflikter i denne etaten svært bekymringsfult. Eksperter med interessekonflikter dominerer alle paneler untatt ett. Vi fant at mesteparten av konflikter er fra forskningsmidler og private konsulentavtaler, men visse viktige institusjoner for forskere (vitenskapelige samfunn, tidsskrifter) er også mål for industriens lobbyvirksomhet og EFSA synes å ignorere dette.

 

Eksperter som skal avgjøre hva som er trygt for oss å spise kan gå rett fra en jobb innen industrien  til EFSAs panel og så tilbake om ønskelig. Et annet problem er at det er en strukturell interessekonflikt innebygd i systemet, hvor ekspertene kun vurderer studier utført av produsentene av produktene (de utfører ikke forskning selv). Kombinert med at en stor andel av disse studiene vanligvis holdes hemmelig av kommersielle grunner har man da et perfekt system for interessekonflikter.

Martin Pigeon som er en av forskerne bak CEOs nye rapport sier det er uholdbart og at EFSA ikke har lært noe av tidligere advarsler om problemet.

Til tross for indikasjoner om en ny vilje til å takle problemet ser ikke EFSA ut til å ha lært av sine tidligere feil. Dette er konkrete saker etaten ble advart om for mange år siden men som fortsatt er et problem. Systemet som er på plass er svært ressurskrevende, men dens svakheter hindrer det fra å holde industriinteresser i sjakk. Vi håper denne rapporten gir en vekker på nødvendigheten av å forsvare offentlig forskningsintegritet  fra truslene til folkehelsen av industrien innflytelse.

EFSA sier i en kommentar at de vil se på rapportens forslag til forbedringer.

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •