Hva kommer det av at vi har har vi tillatt farmasøytiske selskaper å lyve så mye, begå vanekriminalitet og drepe hundretusener av pasienter, men allikevel så gjør vi ikke noe? Hvorfor setter vi ikke de ansvarlige i fengsel?

Fra boken Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care, av Peter C. Gøtzsche, direktør for Nordic Cochrane Centre
Amazon, Kindle Edition
Amazon, Paperback

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •