Hvis du lurer på om det er etisk forsvarlig å spise norsk oppdrettslaks, så kan denne dokumentaren fra fransk TV være til hjelp. I følge radiokanalen France.Info gikk salget av norsk oppdrettslaks ned hele 20% etter at filmen ble vist og det er en grunn til det.

Kurt Oddekalv som er leder av Norges Miljøvernforbund kaller det en stor seier, og tar man en titt på informasjonen som finnes under Levende Hav på NMFs nettside er det lett å forstå hva han mener med det. Om hans medvirkning i filmen sier Oddekalv til BT: “Budskapet mitt var at oppdrettslaks ikke er mat for mennesker.”

Jérôme Ruzzin som er forsker innen miljøtoksikologi ved Institutt for biologi i Bergen, har i flere år undersøkt miljøgifter i oppdrettslaks og han gir i filmen klart uttrykk for sitt syn.

-Jeg har ikke spist oppdrettslaks etter at jeg begynte å forske på dette, sier han.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •