I går ble rapporten «Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen» lansert på Litteraturhuset. Det er en undersøkelse i regi av Fritt Ord som har forsøkt å kartlegge folks holdninger og opplevelser tilknyttet ytringsfrihet, og hvordan tilliten til dem som forvalter ytringsfriheten er.

Funnene viser at den norske befolkningen preges av høye tillitsnivåer, og ikke minst institusjonell tillit. Men ett sted skiller seg kraftig ut i dette tillitsforholdet, media.

Kun 15 prosent sier de har tillit til mediene, og av dem er det kun 1 prosent som uttrykker en svært stor tillit. Dette ble funnet på tvers av alder, kjønn og utdanning.

Rapporten er ikke gode nyheter for norsk presse som tydelig har et problem med å virke troverdig:

 • En av tre mangler tillit til at mediene belyser sakene fra flere sider.
 • Befolkningen har begrenset tillit til at mediene setter et kritisk søkelys på hvordan de selv fyller sin samfunnsrolle.
 • En stor del av befolkningen mener norske journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem selv.
 • Et solid flertall av befolkningen mener at norske journalister lar seg påvirke av sitt politiske ståsted.
 • Halvparten av befolkningen mener norske journalister lar seg påvirke av eiernes økonomiske interesser.
 • Tilliten til at mediene er uavhengige av eiere og annonsører er derimot begrenset.

Elisabeth Staksrud som har vært med på å utarbeide rapporten, sier til Journalisten at funnene er problematisk for pressen og at de må tas på alvor.

– Tilliten til medier og journalister er deprimerende lav. Men det er ikke uten grunn at dette er et ytringsfrihetsprosjekt som er finansiert av Fritt Ord. Dette prosjektet er ikke ment å være behagelig, sier Staksrud.

 

 

Troverdighet

Heldigvis finnes det andre nyhetskanaler enn statsstøttede, og hos en av dem kan man lese om en ny studie som viser hvor ekstremt ensidig nyhetsformidlingen nå er i forhold til militære angrep mot ISIS i Irak og Syria.

I følge den nye undersøkelsen fra Fairness and Accuracy In Reporting (FAIR), har media i USA totalt unnlatt å presentere begge sider av historien i oppbyggingen til militæraksjon mot ISIS i Irak og Syria.

FAIRs studie som undersøkte talkshow og diskusjonsprogrammer med fokus på nyheter, fant at det var nesten ingen personer som var mot militær intervensjon som hadde fått plass på dem. Av 205 gjester som var på diskusjonsprogrammene for å snakke om militære muligheter i Irak og Syria, var det bare seks som uttrykte noen form for motstand mot USAs militære engasjement.

I de største talkshowene som ble sendt på søndager var 89 personer invitert for å snakke om krigen mot ISIS, og av dem var det kun en som kunne anses som motstander av krigen. Av pro-krig personer var hovedtyngden enten politikere eller personer fra det militærindustrielle kompleks.

Undersøkelser viser at dette fungerer veldig bra for dem som vil ha krig, da i overkant av 70% av amerikanere på samme tid ble funnet å være for militære angrep mot ISIS i Irak og Syria. Men de samme undersøkelsene viser og at rundt 20% er mot krigen, men får ikke plass i media.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •