I 2011 startet Human-Etisk Forbund prosjektet Motoffensiv, som skulle lære folk å argumentere mot ekstremisme på internett. Lars Gule var initiativtaker og kurset folk i hvordan nettdebatter burde utføres. Tøff som han er beskrev han sin debattstil på denne måten:

Hvis folk spytter meg i trynet, svarer jeg med et spark i balla.

Ambisjonene til Gule og HEF var skyhøye. De ville “…bygge opp en kunnskapsbase hvor folk kan finne korrekt kunnskap om situasjonen i vårt land, og forsåvidt hele verden for den del…

Ja, du leste riktig – en kunnskapsbase med korrekt kunnskap om situasjonen i hele verden.

 

 

To år senere var HEFs ambisiøse prosjekt blitt litt mindre bemerkelsesverdig. Alt det bestod av var fortsatt kun noen få personer som diskuterte på en hemmelig Facebook-gruppe.

Utad profilerte de seg som målrettede aktivister som skulle slå ned på rasisme. Men med et altomfangende språk ga de beskjed om at “konspirasjonsteorier, irrasjonalitet og ekstremisme tilknyttet alternativmiljøene” også skulle angripes.

De merkeligste ideer tok form. Gule ønsket blant annetå utvikle et opplegg for politianmeldelser og andre rettslige reaksjoner der man finner ytringer som kan være lovstridige.

Hvorfor HEF vil lage sitt eget opplegg for dette er uforståelig, da systemet allerede er på plass. Ved anmeldelse av ulovlige ytringer, kontakt din lokale politimyndighet. Hvis det haster, ring politiets nødtelefon 112.

 

 

Forretningsmodellen utvides

Professor i religionshistorie, Torkel Brekke, har tidligere sagt at forbundet har en parasittisk måte å drive sitt livssyn på. Han siktet til hvordan HEF som i stor grad lever av å kritisere kirken, stjeler deres overgangsritualer.

Det har og blitt en stor del av HEFs forretningsmodell, hvor alle ritualene har fått sin prislapp. Sekulær-humanistisk konfirmasjon, kr 1.700 for barn av medlemmer, 2.400 kroner for alle andre. Vigsel, kr 4.200 osv.

Eirin Eikefjord beskrev en annen del av modellen i sin artikkel “Sekters gang”, hos Bergens Tidene i januar:

Med en betalende medlemsmasse på om lag 84.000 mennesker, sugerør i statskassen og en stemme inn i offentligheten har forbundet etter hvert fått monopol på utformingen av den offentlige norske ateismen.

Sugerøret hun snakker om er den årlig statsstøtten på ca. 800 kroner pr medlem. Med et medlemstall som første januar var 85.298, blir det da en statsstøtte på 68.2 millioner for dette året.

Men for HEF er ikke det nok – dermed har de tatt i bruk en støtteordning fra Oslo kommune som heter religionsdialog.

Det er tilskudd som gis til “tiltak og prosjekter med tilknytning til trossamfunn som arbeider for å styrke sivilsamfunnet i møte med hatretorikk og ekstreme meninger, og støtte opp om tros- og livssynsdialog, diskusjon, konflikthåndtering og forebygging av vold.

Så gjennom sitt ideologiske prosjekt Motoffensiv, forsøker HEF å karre til seg mer av dine penger. Det blir som om Metodistkirken skulle søke om ekstra tilskudd for å kunne misjonere enda litt mer.

Tore B. Krudtaa som står bak nettsiden Monsanto.NO, har gjennom offentlighetsloven fått tilgang på dokumentene fra Oslo kommune som belyser saken.

Der kan vi se at HEFs prosjekt fikk 150.000 kroner i støtte i 2014. Men selv ikke det er nok, så det kommersielle trossamfunnet søkte om 350.000 til sitt ideologiske prosjekt for 2015.

Søknaden er som tatt ut av Språkrådets svadagenerator – ideologisk misjonering fremlagt i pene, riktige ordlag.

Som Dansk Institut for Internationale Studier viser til, har kampanjer mot ekstremisme på nettet ingen dokumentert effekt. Faktisk kan de ha motsatt virkning. Deres rapport “Kampen mod online-radikalisering starter offline“, viser det det heller handler om å blant annet skape en åpen demokratisk kultur med større  albuerom.

Men konklusjonen til Oslo kommune var å bevilge HEFs kampanje hele 275.000 kroner for 2015.

Med de pengene skal forbundet blant annet lage et nettverk av aktivister, som skal krangle om ting de er uenige i på sosiale medier. Men, forbundet har hatt et slikt nettverk gående i årevis – og det blir av mange sett på som svært ekstremistisk. Den eneste forskjellen er at de nå kan defineres som statsansatte nettroll.

I søknadene om tilskudd, har HEF siden 2014 lagt stor vekt på den berømte databasen. Den er også en av forutsetningene for at de ble tildelt pengene.

Det er forståelig at det tar tid å få opp en database med korrekt informasjon om hele verden.., men forbundet har nå i flere år fått økonomisk støtte til det arbeidet så noe bør man forvente seg.

Men alt som nettsiden har inneholdt er at “Nettsiden er under oppbygging”.

 

Bukken og havresekken

En stor del av prosjektets mål er å jobbe mot rasistiske ytringer. Det gjennom å imøtegå dem i nettdebatter, samt veilede folk til den den utopiske nettsiden som da skal ha den korrekte informasjonen om saken.

Gule sier det finnes en rekke ekstreme forestillinger om islam på nettet, blant annet oppfatningen om “at islam er  den største trussel mot det moderne samfunns verdier, demokrati, kultur og tradisjoner.”

Det betyr at HEFs Motoffensiv må slå ned på de ekstreme forestillingene til humanetikeren Levi Fragell, som i andre ordlag hevder nøyaktig det samme.

Og la oss ikke glemme Richard Dawkins ord: “I have often said that Islam is the greatest force for evil in the world today.”

Dawkins er en av de store ideologer hos HEF, og han har kommet med flere utsagn som deres Motoffensiv bør se nærmere på, slik som disse fra forrige uke . Hans tweets går ofte i denne stilen:

 

Hva med ordene fra HEFs tidligere livssynsrådgiver, Didrik Søderlind? Bør Motoffensiv aktiveres når Søderlind hevder man har rett til å le av muslimer? Eller er ordene greie når de kommer fra en “rasjonell humanist”, men ikke fra en innvandringskritiker på nett?

I et sekulært Norge skal muslimer skal ha en soleklar rett til å praktisere islam, mens jeg skal ha en like soleklar rett til å le av dem.  – Tidligere livssynsrådgiver for HEF, Didrik Søderlind.

Det blir bare for dumt å høre HEF innbille seg de kan ta det moralske høysetet her. Ta en titt på dette søket –  det er den aggressive formen for ateisme som i dag fremmes av forbundet. En form for ateisme som i lang tid har fremmet det mange hevder er rasisme.

 

Professor Noam Chomsky er og kritisk til denne nye bølgen av fundamentalistisk ateisme som nå har tatt over, og han mener den bør ta en titt i speilet. Bevegelsen oser av dobbeltmoral, og den blir til stadighet beskrevet som veldig langt til høyre når det gjelder sin kritikk av islam.

Sam Harris er en annen profilert person innen HEF. Fra han kan vi oppleve alt fra anbefalinger om tortur av muslimer eller klasebombing av deres land.

I sin bok “The end of faith” fra 2005, skriver Sam Harris at “Islam, mer enn noen annen religion mennesket har utviklet, har alt som trengs for en grundig¨gjennomført dødskult.”

Noam Chomsky kaller nyateistene for religiøse fanatikere som tilber staten. Det kan vi og se i The Guardians artikkel fra 2013, som hadde undertittelen “En svært forsinket debatt bryter ut om hvorvidt rasjonell ateisme blir brukt som dekke for islamofobi og amerikansk militarisme.

 

Advarsel: vulgært språkbruk følger – Nettaktivistene i fri utfoldelse

Som et eksempel på hvordan nettaktivismen fra HEF foregår, er det greit å bruke humanetikeren Øivind Bergh som eksempel. Han er forsker hos havforskningsinstituttet, og kanskje den mest aktive nettaktivisten innen forbundet. Bergh er venn med Liv Evenrud som var med å starte Motoffensiv, og han har brukt henne som advokat i flere rettsaker.

Bergh jobber og for Vitenskapskomiteen for mattrygghet, hvor han sitter i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Hans heller merkverdige habilitetserklæring der viser engasjementet som nettaktivist:

Jeg har vært en aktiv debattant i media hvorav to skal nevnes: Jeg har skarpt kritisert forfatteren Niels Chr. Geelmuyden, som bl.a. har skrevet boka ”Sannheten på bordet”, som jeg betrakter som tendensiøs og faglig uholdbar. Jeg har skarpt kritisert enkelte ”alternative” nettsteder,..”

Niels Chr. Geelmuydens opplevelser fra Bergh er beskrivende for språkbruket vi her finner:

Etter å ha karakterisert meg som en alvorlig sinnslidende, blind og hundegalskap-rammet løgner, påstår Bergh at jeg har en lei tendens til å diskreditere, fornedre og fornærme mine meningsmotstandere. –Geelmuyden, 2014. SKUP-pris til den som vil.

Her kan vi se hvordan Berghs språk og retorikk i disse dager har avansert til en annen dimensjon:

 

 

 

Naturforvalter og filosof Trond Skaftsmo, beskriver i sin artikkel “Upresis og uhemmet giftbruk fra Øivind Bergh“ hvordan ufine teknikker blir brukt som debattform. Det handler om retoriske triks som blant annet “guilt by association”.

Men selv om Bergh kanskje er den mest aktive aktivisten innen forbundet, er ikke poenget hvordan han holder på.

Derimot er han et symptom på hvordan HEFs aktivister opererer ute i sosiale media.

Kulturverks artikkel “Et angrep på meningsfriheten“, er ett av mange eksempler som viser den destruktive adferden. Der beskrives et nettverk fra HEF som jobber på på de mest usmakelige måter for å sverte sine motstandere.

En annen “casestudy” er nettaktivisten Hans Petter Nenseth.

En av de han overvåker på nettet la forrige uke ut minneord om en venn som døde.

Litt over en time senere legger Nenseth ut skjermdump av minneordene på Øivind Berghs åpne Facebook gruppe. Der skriver han at det er “en skikkelig gal drittsekk som nå har fått fred.” I kommentarfeltet under kan vi lese den avdøde bli beskrevet som “yesterdays trash” mens andre håper han “brenner godt i helvete.

Hva angrepet mot det de så bredt kaller “alternativmiljøet” har med religionsdialog å gjøre, er usikkert. Men hva denne naturmedisinske klinikken opplevde er et eksempel på hvordan det utføres – teppebombing av falske anmeldelser og kommentarer.

Gule selv, ja han er skarpt kritisert for sin aggressive debattstil, som blant annet har medført han ble kastet ut av Vårt Lands debattforum. I en artikkel hvor Gule forsvarer hvorfor det skjedde, forteller han og om bakgrunnen til Motoffensiv-prosjektet:

Selvsagt er dette prosjektet ideologisk motivert.

HEF er selv et særs følsomt forbund når det gjelder å motta kritikk. Ta bare deres voldsomme reaksjon på 4 artikler fra Bergens Tidene før jul som et eksempel:

Bergens Tidende (BT) har i flere artikler gjennom julen, og nå sist den 9. januar, kommet med kraftig kritikk av Human-Etisk Forbund. Så kraftig at pressesjef Jens Brun-Pedersen i en kommentar i går, anklaget avisen for å føre et «korstog mot Human-Etisk Forbund».

 

Og bare for å understreke det absurde. Rapporten fra Dansk Institut for Internationale Studier gir klar beskjed om at “Fakta og debattråds trolling (der du hindrer en pågående diskusjonstråd, ved å mette den med informasjon og hånlige kommentarer)“, ikke er å anbefale i kampen mot ekstremisme på internett.

 

 

 

 

For HEF ble 2015 et rekordår for utmeldinger fra forbundet. Hele 2164 personer hadde fått nok. Grunner som manglende toleranse og dårlig behandling fra HEF ved sermonier, gikk igjen som årsak.

Er du medlem og har fått nok kan du enkelt melde deg ut her, og samtidig  vil du da spare årsavgiften på 350 kroner.

Ønsker du å klage på Oslo kommunes økonomiske støtte til HEFs Motoffensiv, kan brev sendes til:

Byrådsavdeling for kultur og næring
Rådhuset
0037 Oslo

E-post:
postmottak@byr.oslo.kommune.no

 

EDIT: Prosjektet ble lagt ned høsten 2016, og HEF måtte betale tilbake over 200 000 kroner til Oslo kommune.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •