Som det ble vist til i en tidligere bloggpost, har Human-Etisk Forbund (HEF) mottatt 425.000 kroner for å lage et nettverk av anonyme aktivister som skal fremme deres kjernesaker på Internett. Det er i tillegg til den årlige statsstøtten på ca. 70 millioner kroner.

Forbundet pakket søknaden inn i den akademiske tilgjortheten de er kjent for. Ord som “kompetansebyggende seminar”, “omfattende faktabase” med “kildesikret fakta” og “naturalforpleining fra Human-Etisk Forbund”, snek seg inn.

Oslo kommune var mer ærlig i sitt svar, og sa det var nettaktivister som skulle starte en blogg, samt en Facebook-gruppe:

Prosjektet Motoffensiv skal etablere et nettverk av aktivister og skribenter som imøtergår hatretorikk og ekstremisme i debatter på internett, utvikle et undervisnings-og seminaropplegg, opprette en facebook-gruppe og en faktabase/blogg til støtte for Internett-debattanter.

 

 

Diskriminering 

Lite skjer med prosjektet, men i fjor høst søkte HEF endelig etter en prosjektkoordinator i 25% stilling.

Utlysningen gir et innblikk i hva Motoffensiv er, og nok en gang kan vi se deler av det er et hemmelig prosjekt:

Motoffensiv er basert på frivillig arbeid med fokus på møter, seminarer og erfaringsutveksling på lukkede nettfora for å styrke kampen mot ekstreme ytringer på internett. Motoffensiv er et utvalg under styret i Oslo fylkeslag i Human-Etisk Forbund. Det opprettes nå et prosjekt på 18 måneder hvor hovedformålet er å etablere en nettportal og faktabase med artikler.

Prosjektet har alltid blitt fremstilt som inkluderende for forskjellige interessegrupper, og vedtaket fra kommunen viser det var en av forutsetningene for å motta tilskuddet:

Prosjektet er tilknyttet Human-Etisk Forbund i Oslo, og rekrutterer deltagere til redaksjon, nettvert og styringsgruppe fra akademiske fagmiljøer og sivile organisasjoner som Minotenk, Stopp hatpratbevegelsen og Norsk Folkehjelp. 

I stillingsannonsen til HEF kan man derimot lese det må en humanetiker til for å styre de andre:

Søkere må kunne identifisere seg med det humanistiske livssyn og vil bli spurt om dette i et eventuelt intervju.

En av de viktigste forutsetninger for å ha en rettferdig mulighet på arbeidsmarkedet, er at man ikke blir diskriminert. Det betyr at arbeidsgiver i et jobbintervju ikke har lov til å spørre om søkerens livssyn, eller hva som er deres politiske syn og religion.

Unntaket er dersom det er begrunnet i stillingens karakter eller det inngår i formålet for virksomheten å fremme bestemte politiske, religiøse eller kulturelle syn og stillingen er av betydning for gjennomføringen av formålet. Tilsvarende gjelder opplysninger om seksuell orientering. Dersom slike opplysninger vil bli krevd, må det framgå av utlysningen.  -Arbeidstilsynet, Forbud mot diskriminering

Men det er ingenting i stillingens karakter som begrunner diskrimineringen, slik arbeidsmiljøloven krever:

Arbeidsoppgaver

  • Etablere en nettportal og faktabase med artikler
  • Arrangere åpne møter med relevant tematikk
  • Opplæring av Motoffensiv-aktivister og andre frivillige
  • Etablere samarbeidsnettverk med relevante partnere

Av kvalifikasjoner kan vi se at søkeren bør ha gode datakunnskaper, erfaring med dataverktøy som Office og webpublisering samt god skriftlig og muntlig formuleringsevne.

 

Hefipedia

En annen ting utlysningen legger vekt på, er at det “er en fordel at søkeren har kjennskap til MediaWiki og/eller redigering av Wikipedia.”

Så nå skal HEF ta over Wikipedia og redigere nettsiden så den blir mer humanetisk. Det er helt forkastelig og alle som kjenner til Wikipeda vet den i stor grad er ødelagt av kommersielle interessegrupper som dette. Som en ny studie viser, er det et nettsted man skal være svært forsiktig med å bruke:

Da vårt samfunn går over til Wikipedia som en primær kilde til vitenskapelig informasjon, er det viktig vi leser den kritisk og med en forståelse av at innholdet er dynamisk og utsatt for hærverk og annet lureri. -PLOS, Content Volatility of Scientific Topics in Wikipedia: A Cautionary Tale.

Dan-Raoul Miranda som er fungerende leder for Motoffensiv, er også  2. nestleder og økonomiansvarlig for HEFs søsteravdeling Skepsis. Det er en bevegelse  som for lengst har tatt over redigeringen av Wikipedia:

“Hvis du ønsker å se prangende webside makeovers og lese om Wikipedia Verdensprosjektet der vi endrer Wikipedia over hele verden, gå til vår blogg. Hvis du tror du kanskje har funnet din skeptiske lidenskap i dette prosjektet. Velkommen. Les gjennom så mye av bloggen som du kan, åpne en Wikipedia-konto, bli venn med meg på Facebook. La meg vite hva du er interessert i å gjøre og jeg skal gi deg oppgaver. Ingen erfaring er nødvendig.” –Slik manipulerer «skeptikerne» Wikipedia & Google.

Den norske Wiki-avdelingen har en svarteliste over nettsteder som det er forbudt å lenke til, og der finner man alt fra Hurtigruta.info til Pål Steigans nettsted:

Det er altså ingen tvil om at noen har satt meg på indeks, eller Index librorum prohibitorum, fortegnelse over de forbudte bøker i den katolske kirke. Men det interessante er å se hvordan dette anonyme tankepolitiet arbeider. Jeg vet jo ikke hvem denne Cavernia er, men han/hun har tydeligvis et ønske om å hindre adgangen til mine artikler. Og det går jo an å gjøre seg noen refleksjoner om motivene bak det. Dem skal jeg holde for meg sjøl inntil vi har kommet videre med denne saka. -Svartelisting av steigan.no i WikiMedia?

Samtidig som HEF skal redigere Wikipedia, skal de også lage sin egen variant – den berømte “faktabasen”  som har blitt hypet opp siden 2011.

Her er litt fra årsmeldingen til HEFs fylkeslag i Oslo i 2014:

Gruppa har i 2014 lagt mye arbeid i å utarbeide en nettside med faktabase som skal rydde opp i og avkrefte utbredte og feilaktige oppfatninger av negativ art. De planlegger lansering av ferdig nettside i starten av 2015.

Nå er det 2016, og bloggen HEF har “lagt mye arbeid i å utarbeide” har siden 2014 utviklet seg fra en 403.html, til dagens nye variant som er “Siden er under oppbygging”.

 

Astroturfing

På den positive side – Motoffensiv gir oss en unik mulighet til å få et innblikk i et fenomen som de siste årene har inntatt sosiale medier, for dette er ganske enkelt hva som kalles astroturfing.

Astroturf er en betegnelse på en falsk grasrotbevegelse, hvor aktivister eller betalte nettroll går ut i samlet flokk på sosiale medier for å skape et inntrykk av  en naturlig folkelig reaksjon mot for eksempel politikere, produkter eller hendelser. Mange ganger benytter de såkalte “sockpuppets”, hvor en person har mange falske profiler som brukes.

Fenomenet har vært tilstede i mange år, men når inntoget av sosiale medier som Facebook og Twitter kom tok astroturfing helt av. Det er en mengde studier som ser dypere på manipulasjonen, og i en TEDtalk fra den anerkjente journalisten Sharlyl Attkinsson får man et godt innblikk i hva problemet er:

Første kjennetegnene ved Astroturf grasrotbevegelse inkluderer en språkbruk som:  kvakksalver, gal,  løgner,  paranoid, pseudo og konspirasjon med mere.. Astroturfere hevder ofte å avkrefte myter som ikke er myter i det hele tatt. De bruker et ladet språk..Folk hører om at noe er myter og finner seg selv så smart at de instinktivt erklærer seg for å være for smart til å falle for det, men hva om hele nasjonen av myter i seg selv er en myte og du har latt deg lure..

Vær oppmerksom når interessene angriper ved å kontroversialisere eller angriper folks personlighet og organisasjoner rundt det –  heller enn å ta opp fakta. Det kan være Artoturf. Og mest av alt, Astroturfer har en tendens til å reservere all sine offentlige skepsis til de som eksponerer de som gjør feil i stedet for de som begår feilene.

Som hun viser til er en stor del av det relatert til redigering av Wikipedia:

Og så er det Wikipedia. Astrosurfernes drøm. Bygget som den frie encyklopedi hvor hvem som helst kan redigere virkeligheten. Det kan ikke bli mer annerledes. Anonyme Wikpedia redaktører kontrollerer og oppdaterer på vegne av særinteresser. De forbyr å reversere endringer som går mot deres agenda. De skriver og sletter informasjon i åpenbar strid med Wikipedias egne etablerte politikk. Det gjør de ustraffet og er alltid overlegne de “normale” skribentene som faktisk tror at alle kan redigere Wikipedia. Bare for å oppdage at de er utestengt fra å korrigere selv de enkleste saklige unøyaktigheter.

 

 

Det finnes flere teknikker som avslører astroturfere, men i denne omgang vil de være lett gjenkjennelig ved at de lenker til Motoffensivs blogg som da skal ha den korrekte informasjonen. Legg og merke til hva for eksempel Per-Anders Forstorp viste til i sin studie om skeptikerne, som han presenterte på Nobelmuseet i Stockholm i 2011.

Han sa den letteste måten å kjenne igjen denne grupperingen på er gjennom den «fiendtlige, moraliserende og harselerende tonen, det ensidige forsvar av den etablerte (natur) vitenskap, monopolisering av kunnskapens  metoder og intoleranse mot alternativ kunnskap.”

Vi får se, kanskje trekker Oslo kommune tilbake støtten.

Om ikke annet får vi oss en god latter av bloggen som i en utopisk fremtid vil komme – bloggen som i følge Lars Gule skal ha den korrekte informasjonen “om situasjonen i vårt land, og forsåvidt hele verden for den del.”

Edit: prosjektet ble nedlagt høsten 2016, og HEF måtte betale tilbake over 200 000 kroner til Oslo kommune.

Kilde: FINN.no, Prosjektkoordinator i 25% stilling

  •  
  •  
  •  
  •  
  •