Sylvi Listhaugs beskrivelse av pedofile overgripere som monstre, har på kort tid medført over 100 artikler i norsk presse. Avisene fant raskt en gruppe fagfolk og meningsytrere som kunne fortelle oss hvor farlig hennes retorikk er. Hovedargumentet er at barna ikke vil forstå hva en overgriper er når vi kaller dem monstre.  Som VG skriver i sin lederartikkel:

Eksperter på både jus og overgrep mener det er kontraproduktivt. Det gjør det vanskelig for de barna som utsettes for overgrep å forstå hva en overgriper er. De fleste overgrep foregår i nære relasjoner. Overgriperen er en person offeret har et tett forhold til, og ikke en de oppfatter som «et monster.  

 

Det er forståelig at VG skriver anonymt på lederplass, for der i gården nedvurderes omfanget av seksuelle overgrep mot barn.

Hemningsløst ber VG om at myndighetene “hever seg over den emosjonelle, moralske panikken”. Avisen mener tydeligvis at det er en ubegrunnet frykt for overgrep mot barn, selv om 15 prosent av menn og kvinner oppgir å ha vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år.

Dagbladet, som da er mer eller mindre samme avis som VG, bruker det samme argumentet i sin lederartikkel. Dette er begge aviser som føler det er rett å publisere moraliserende, anonyme lederartikler.

Dagbladet skriver at “monstrifisering av overgripere” vil gjøre det vanskeligere for barn å få øye på dem. “Hvordan skal de lære å passe seg pedofile som framstår som snille og menneskelige voksne, når de har lært at pedofile ikke er slike, men monstre?”, skiver en eller annen på lederplass.

Det er langt over grensen til det pinlige å høre dette argumentet bli gjentatt i det uendelige. Sannsynligheten for at foreldre er så dumme de sier til barna sine “du må passe deg for monstre, for de kan seksuelt misbruke deg”, er minimal.

Ikke bare det – kanskje barna  faktisk ser overgriperne som monstre?

 

 

Barnas uttrykk

Traumatisk stress hos misbrukte barn kan påvirke hjernens utvikling, og ha en betydelig innvirkning på tale og språk.  Forstyrrelser i Brocas område av hjernen, som er knyttet til språklig formuleringsevne, er en vanlig  posttraumatiske reaksjon. Er minnene for overveldende kan dette området slå seg helt av. Mange barn som har vært utsatt for misbruk er derfor underutviklet i sine kommunikasjonsevner. Undersøkelser viser at 35% av barn med forsinkelser i tale og språkutviklingen, har opplevd en eller annen form for misbruk eller forsømmelse.

Vansker med å fortelle om misbruk henger og sammen med hvordan hjernen lagrer traumeminner forskjellig fra andre minner. Måten de blir lagret og behandlet, gjør at barna ofte ikke har språklig tilgang til minnene. Derfor kan terapiformer hvor traumet uttrykkes på andre måter være til stor hjelp.

Cathy Malchiodi har 25 års erfaring i traumebehandling, og er en av verdens ledene eksperter innen kunst- og uttrykksterapi. Det er en psykoterapeutisk behandlingsform som har vist seg å være til stor hjelp for seksuelt misbrukte barn.

Malchiodi forteller at når hun først begynte å hjelpe barn som hadde opplevd mellommenneskelig vold, et spektrum hvor seksuelt misbruk er inkludert, ble hun overrasket av at monster var et vanlig utrykk barna brukte i sine fremstillinger av overgriperen.

Som Malchiodi påpeker er det ikke uvanlig at barn tegner monstre, men forskjellen er at monstre tegnet av barn som har blitt utsatt for overgrep har en helt særegen og universell form. Ofte kan barna bokstavelig talt skildre et virkelig monster som for eksempel representerer deres forelder som misbruker dem, sier hun.

At barna beskriver sin overgriper som et monster er hun ikke alene om å oppleve.

Personene bak Monster Crayons, sier ideen til deres prosjekt kom  på bakgrunn av terapeuter som fortalte barn som hadde blitt utsatt for for misbruk,  ofte tegnet monstre når de hadde kunstterapi.

 

 

 

 

Forfatter  Anne B. Ragde er en av de få som har gått ut med støtte til Listhaug. Hun sier det er befriende å ha en Justisminister som bruker et språk folk forstår.

– Vi snakker ikke om vanlig kriminelle. Dette er pedofile som ikke kan behandles, som gjør de mest avskyelige handlinger mot spedbarn, som til og med kjøper babyer i mors liv. Det velter over oss, vi ser en eksplosjon i overgrepssaker på internett og det mørke nettet. Fagfolk må innrette seg etter den nye virkeligheten og vise at de skjønner hva som skjer rundt oss. De må slutte å dille og koke te til dem, sier Anne B. Ragde til Adresseavisen  .

Studier av overgrepsbilder viser de blir mer sadistiske, og ofrene blir yngre. Det ble og bekreftet i Aftenpostens reportasje om de norske nettovergriperne. Brutaliteten som der beskrives er ufattelig.

Skjermdump, Aftenposten: Dette er de norske nettovergriperne

 

Dette er personer som langt fra fortjener et godt selvbilde. Det vil heller ikke hjelpe dem til å begå færre handlinger. Tvert imot.

Det er godt dokumentert hvordan overgripere rasjonaliserer og rettferdiggjør sine handlinger. De lager kognitive forvrengninger som legitimerer eller opprettholder overgrepsatferden og tankene. Overgripere søker der verdinøytrale ord som kan nøytralisere de negative tankene rundt overgrepet.

En menneskeliggjøring av overgripere kan medføre det gode selvbildet opprettholdes. Dårlig samvittighet unngås og overgrepsatferden kan fortsette.

La oss heller lytte til barnas tegninger. De ser monstre – der VG ser moralsk panikk.

 


Bilder:

John Kenn Mortensen, Sticky Monsters.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •