Hvis man vil lære om pedofili og gjør et Google-søk som “hva er pedofili”, vil Wikipedias norske artikkel “Pedofili” komme opp som første eller andre treff. Det er en stor artikkel med en mengde kildehenvisninger, så for en som er ukjent med temaet kan det se ut som et greit sted å lære om den psykiatriske forstyrrelsen.

Artikkelen om pedofili på Wikipedia er ikke bare stor, den er enorm. Faktisk ligger den godt an i løypa til å bli en av de største artiklene på Wikipedia. Med smått og stort har den 14,641 ord og hele 523 referanser, noe som og er i toppskiktet når det gjelder referanser hos Wikipedia.

Til sammenligning har den engelske artikkelen om pedofili 6399 ord og 158 referanser.

Når vi nå skal se på hva Wikipedia skriver om pedofili, handler det om den norske artikkelen – for den engelske er en helt annen artikkel, med helt andre fakta.

 

 

 

70-tallets pedofilvennlige akademikere som kilder

Gjennom 70-tallets seksuelle revolusjon ble mediebildet fylt av akademikere med et svært liberalt syn på pedofili. I Norge var det på den tid en organisasjon med forankring i det akademiske miljø som het “Norsk arbeidsgruppe for pedofili”, hvor de jobbet for aksept og dekriminalisering av pedofile handlinger. De hadde postboksadresse på Blindern, og holdt konferanser hvor blant annet sexologen Thore Langfeldt var foredragsholder. Hans engelske Wikipedia biografi sier han var aktiv i foreningen.

Langfeldt hadde på den tiden artikler i blant annet Dagbladet, hvor han fortalte om det han beskrev som et “gjensidig forhold” mellom en mindreårig gutt og en mann på snart 40 år. I kontaktannonsebladet Kontakt, skrev han i 1978 om pedofili, og der kunne han meddele at “de fleste voksne vil kunne oppleve erotiske strømninger i kroppen sammen med barn i visse situasjoner“.

I pornobladet Lek skrev Langfeldt i 1977 en artikkel som het “Barneseksualitet”, og der bedyret han at det “er naturlig at voksne kan tenne på sex og også seksuelle utspill eller sex-leker hos barn. Mange voksne blir redde når de oppdager at seksuelle leker hos barn, eller fra barn, også pirrer dem selv, og noen voksne reagerer med sinne for å undertrykke sin egen seksualitet, som de er redde for.

Artikkelen var illustrert med et stort bilde av et barns kjønnsorgan, og ellers i bladet var det flere bilder av nakne barn.

Saken vakte oppsikt og folk stilte spørsmål om Langfeldt oppfordret til sex mellom barn og voksne. Det kom et tilsvar til hans artikkel, hvor de skrev at Langfeldt “mener det er av stor betydning å oppfordre barn til å ha seksuelt samvær med hverandre og med voksne personer.”

 

 

I dag er vel Langfeldt forhåpentligvis klar i sin tale om at sex med barn er overgrep som gir stor skade, men hva du her har sett viser hva man står ovenfor når man ser på den store mengden sexologer fra 70-tallet som Wikipedia har brukt som kilder.

 

 

Pedofile nettsteder og aktivister som kilder

Wikipedias artikkel har en kildebruk som er helt utrolig, og en stor del av kildene er feilrepresentert så til de grader at man bare ikke kan tro det er mulig.

Men det er ikke alle som blir feilrepresentert, for vil man skrive et pedofili-manifest som Wikipedias artikkel er finnes alltid aktivistisk pedofili-litteratur å ta av. Eller militante pedofili-aktivister.

Artikkelen er gjennomsyret av dokumentasjon fra pedofili-sympatiserende sexologer med storhetstid fra 70-tallet. Ta bare Gunter Schmidt som et eksempel. Han blir i Wikipedias artikkel  beskrevet som “den anerkjente tyske sexologen og psykologen “.

Schmidt sitt syn på pedofili kan man heller lese om i boken “Intergenerational Intimacy Historical, Socio-Pyschological and Legal Perspective”, hvor han i forordet skriver:

Det finnes vellykkede pedofile forhold som hjelper og oppmuntrer barnet, selv om barnet ofte samtykker til sex mens de egentlig virkelig søker støtte og oppmerksomhet. Disse er ofte følelsesmessig underernært, dypt ensomme og sosialt isolerte barn som søker et tilfluktssted i en voksens kjærlighet og som på grunn av deres elendighet ser det som et lykkeslag  å ha funnet et slikt enormt næringsgivende forhold.

Her er 13 eksempler på andre pedofili-aktivister eller pedofile nettsteder som Wikipedias artikkel generøst har brukt som kilder.

1: Vern Bullough. Han var visepresident i humanistenes verdensforbund, IHEU, og en av de store skikkelsene innen humanistbevegelsen. Levi Fragel intervjuet ham for Human Etisk forbunds blad Fri Tanke, uten ett spørsmål om hans aktive rolle i redaksjonen til Paidika. Det var en journal fra Nederland som hadde som mål å legalisere pedofili.

Through public ation of scholarly studies, thoroughly documented and carefully reasoned, we intend to demonstrate that paedophilia has been, and remains, a legitimate and productive part of the totality of human experience.” (“Statement of Purpose,” [1987]. Paidika: The Journal of Pedophilia, 1 , pp. 2-3)

2: Paidika.

3: B4U-ACT blir  flere ganger brukt som kilde. Det er en pro-pedofil organisasjon som har som mål å blant annet fjerne sykdomsdiagnosen på pedofili.

4: Theo Sandfort blir sitert, uten å nevne at han også satt i redaksjonen hos Paidika. Han har skrevet artikler med titler som “Pedophile relationships in the Netherlands: Alternative lifestyle for children?” og “The argument for adult-child sexual contact: A critical appraisal and new data“.

5: Ralph Underwager blir benyttet som kilde flere ganger. På hans Wikipedia side kan man lese om når han sammen med sin kone ga et intervju til “a non-refereed, pro-pedophilia pseudo-academic publication, Paidika: The Journal of Paedophilia.” Der kunne de blant annet fortelle at de syntes pedofili er et ansvarlig ståsted pedofile burde være stolt av, og de burde si at deres pedofili er en del av guds vilje.

Denne “pseudo-academic pro-pedophilia publication” benytter da altså norske Wikipedia som kilde.

6: Underwagers kone Hollida Wakefield som var delaktig i intervjuet over, blir og gjentatte ganger brukt som kilde.

7 og 8: Philip Tromovitch, en av forfatterne til den diskrediterte Rind-studien blir brukt som kilde, noe som og hans medforfatter til studen, Robert Bauserman blir. Som Jan Sunder Halvorsen skrev i Tidsskrift for Den norske legeforening har de blitt kritisert for sine sympatier og tilknytning til pedofile miljøer. “Forfatternes nære forbindelse til pedofile miljøer og deres engasjement og sympati med spørsmål rundt pedofil virksomhet er klar og tydelig. Det er en plausibel forklaring at det spesielle syn de tre forskerne av Rind-studien har på seksuell omgang med barn har påvirket deres forskningsresultater.”

 

Les mer om Rind-studien i artikkelen "Hvordan skal vi reagere når barn og unge siterer forskere tilknyttet pedofile miljøer?"

 

9: David L. Riegel blir brukt som kilde flere ganger. Han har fått flere av sine bøker fjernet fra Amazon da de var ren pedofili-aktivisme. Riegel driver” SafeHaven Foundation” som har som formål å promotere «responsible relationships between boys and older males

10: Frans Gieles, en av lederne av den pedofile organisasjonen IPCE, og langvarig aktivist for pedofiles rettigheter.  Journalisten Marcello Mega skrev følgende om IPCE og Gieles, etter informasjon han fikk fra en akademiker som infiltrerte organisasjonen:

IPCE, which was originally called International Paedophile and Child Emancipation, has a website carrying information and “academic” papers that most would find repugnant, but that fall short of illegality. However, the site, whose webmaster is Dutch academic and convicted paedophile Frans Gieles, links to about 100 other sites used by paedophiles, and many of these stray well over the legal boundaries.”

11: SafeHaven Foundation Press, et forlag og en forening som har som formål å promotere «responsible relationships between boys and older males

12: Judith Levine sin bok “Harmful to minors”, hvor flere pedofili-aktivister er involvert.

13: Frits Bernard: Som man kan lese på hans Wikipedia-bio var Bernard en” pedophile activist in the Netherlands. He was also a leading member and author for the Dutch Society for Sexual Reform and established a foundation in his own name. Bernard founded Enclave Kring (Enclave Circle), which led the Enclave International Fellowship in the 1950s. This made him the founder of the first militant pedophile movement.”

 

 

Hos Wikipedia er pedofili en legning – selv om de vet det ikke er sant

Wikipedias artikkel om pedofili er på dette tidspunkt bare ikke til å tro, og slik har den sett ut siden 2013.

Galskapen starter allerede i første avsnitt, hvor det hevdes at den Amerikanske psykiatriforeningen i sin diagnosemanual DSM-5 offisielt har anerkjent pedofili som en seksuell legning. Det stemmer ikke og ble i fjor påklagd til Wikipedia som en alvorlig feil.

Disse ordene, som er det korrekte bildet, ble redigert redigert inn av personen som klagde på feilinformasjonen:

 

Det som så skjer er at en av Wikipedias administratorer to dager senere sletter korrigeringen og tilbakestiller artikkelen til det vanviddet man i dag ser.

Påstanden om at DSM -5 har klassifisert pedofili som en legning blir gjentatt i det uendelige gjennom artikkelen, men til slutt får den en liten “note” som forteller det er feilinformasjon du blir servert. Den sier: “Da DSM-5 kom ut i bokform i 2013, sto det feilaktig at pedofili var en seksuell orientering, men dette ble rette opp av den amerikanske psykiatriforening like etter at boken kom ut.”

Så de vet det er løgn men lar det stå overalt. Og hvis noen korrigerer løgnen tar Wikipedias moderator og sletter det. Skikkelig seriøst nettsted..

En definisjon av pedofili som legning og ikke en psykiatrisk forstyrrelse normaliser og  unnskylder den pedofile adferden, og så gir det rettigheter.

Som Regjeringen sier på sin nettside skal alle ha like rettigheter på alle samfunnsområder uavhengig av seksuell orientering. Så hvis pedofili blir definert som en legning kan kanskje ikke pedofile nektes jobber som innebærer å jobbe med barn. Det kan ha innvirkninger i forhold til straffeloven om seksuelt misbruk av barn, og i tillegg vil pedofile da ha krav på at at myndighetene aktivt jobber for likestilling for dem. På alle områder.

I dagens samfunn med lover mot hatefulle ytringer vil pedofili som en legning og gi de mest absurde utkom i å stilne kritikk. Wikipedias artikkel bruker dette som en taktikk der de skriver at hatfulle ytringer kan føre til psykiske lidelser.

Kampen om å få pedofili anerkjent som en seksuell legning er et av hovedmålene til pedofile, og faktisk så hevder Wikipedia flere ganger at det er konsensus i fagmiljøene om at det er en legning. Helt utrolig når man vet det motsatte er sannheten.

 

 

Den stakkars normale Wikipedoen og samfunnets skyld

Pedofile “har samme personlighet og karaktertrekk som normalbefolkningen“, kan man lese hos Wikipedia.

De viser og til studier som gjør  en fjerdedel av befolkningen til pedofile. Det er pseudoforskning, og som alltid forteller engelske Wikipedia en annen historie om at under 5 % av befokningen har den psykiatriske forstyrrelsen.

Dette er en velkjent taktikk fra pedofili-aktivister – normaliser pedofili ved å hevde de er som alle andre og at en stor del av befolkningen føler slik for barn. Og er det konsensus på området, skap i allefall usikkerhet ved å vise til pseudoforskning.

Den endeløse Wikipedia-artikkelen fortsetter og den har konkludert – for herifra og ut blir pedofili konsekvent beskrevet som en legning. Og ikke bare legning – for hos Wikipedia er pedofile en seksuell minoritet på linje med homofile.

For Wikipedia sauser sammen studier på seksuelle minoriteter som homofile med pedofile, og slik fremstiller de da pedofile som en seksuell minoritet på lik linje med andre minoriteter som ikke går rundt å drømmer om å seksuelt misbruke barn. Helt uholdbart.

I et langt kapittel blir vi nå fortalt om stor selvmordsprosent på grunn av pedofiles seksuelle legning. Høy andel innlagt på psykiatrisk sykehus på grunn av deres seksuelle legning. Depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse, rusavhengighet og  håpløshet som følge av sin legning. Diskriminering (ja du leste riktig),  og lav selvfølelse er andre ting de opplever på grunn samfunnets stigmatisering av minoriteter.

Og det er ikke den såkalte legningen i seg selv som medføre alt dette. Neida, legningen er helt grei den. Det er du og din fordømmelse som står ansvarlig for de psykiske lidelser de sliter med.

For vi skal trå svært forsiktig blant disse sarte pedofile som drømmer om å misbruke barn, for fordømmelsen av deres tanker kan føre til lidelser som depresjon, angst, personlighetsforstyrrelser, tvangstanker, destruktivtet, alkoholisme og i verste fall selvmord, skrives det.

Hele kapitlet har som premiss at hvis vi på noen som helst måte fordømmer pedofile for deres tanker eller handlinger kan det føre til overgrep. Det er en strategi som skifter oppmerksomhet og skyld fra den pedofile over til de som dømmer pedofile, og det er en velkjent teknikk innen pedofili-aktivisme som forsøker å stilne fordømmelse. En ansvarsfraskrivelse er hva det er, og hos Wikipedia har den 16 referanser bak.

Forskning viser at offentlig gapestokk og uthenging av dømt overgripere øker faren for nye overgrep og er dermed en risikofaktor på grunn av konsekvensene dette medfører [380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][3 ][392][393][394][395]

Wikipedia hevder din fordømmelse kan medføre at de mentale lidelsene blomstrer, og under slike omstendigheter kan pedofile miste kontrollen og få lyst til å voldta et barn. Det er da din skyld og ikke overgriperens, for uten din fordømmelse har de plutselig selvkontroll og ikke behov for å voldta barn.

Dette er hvem Wikipedia sier har samme personlighet og karaktertrekk som normalbefolkningen.

Engelske Wikipedia har en helt annen historie å fortelle. Den viser blant annet til at de psykiske lidelsene som finnes hos enkelte pedofile kan være trekk ved selve forstyrrelsen, eller konsekvenser av å bli identifisert og dømt som seksuell lovbryter.

Det legges og vekt på hvor farlig det er å fordømme pedofile som ikke har begått overgrep, noe  som og et endeløst poeng i Gunnar Tjomlids pro-pedofile artikler.

 

Skjermdump fra Gunnar Tjomlids blogg Saksynt.

 

Da må man spørre seg – pedofile som ikke har misbrukt barn har tanker om å gjøre det. Skal vi vente med å fordømme personer fra Ku Klux Klan til de har brent noen på korset? Skal vi vente med å fordømme en person som har  sterke voldtektstanker helt til personen har voldtatt noen?

I den virkelige verden som er langt unna det man finner på Wikipedia og hos Gunnar Tjomlid, har fordømmelse vist seg å ha en preventiv effekt. På lik linje med strenge straffer. Hvis man ikke fordømmer kan pedofile unngå dårlig samvittighet slik at overgrepsatferden kan fortsette.

 

 

Den godhjerta pedofile

I Wikipedias artikkel kan vi lese at  en «studie viste at pedofile selv beskrev barn som snille, godhjertet, generøse, uskyldige, ærlige, tolerante, kjærlige og innsiktsfulle, mens voksne ble beskrevet som egoistisk, trangsynte, materialistiske og overfladiske, og de pedofile opplevde de kunne være seg selv i større grad sammen med barn.”

Skjønnmalingen er bare helt syk, og det korrekte her er at en studie på pedofile overgripere
viste at de beskrev barna på denne måten. For selvfølgelig vil overgripere fremstille seg som personer som kun ser det gode i barn. Det er godt dokumentert at overgripere forsøker å fremstille seg selv i best mulig lys. At de følte de kunne være seg selv i større grad sammen med barn, kommer vel heller ikke som noen overraskelse.

Flere av de pedofile hadde vennskap med barn som ikke innebar seksuell kontakt, og de opplevde stor sorg hvis barna kuttet kontakten”, kan man og lese i samme avsnitt.

At overgriperne var lei seg over at de ikke kunne forsette å groome nye offer, behøver ikke fremstilles som noe empatisk slik Wikipedia gjør.

 

 

Sole seg i glansen av andre

Artikkelen forteller og om hvordan det i antikkens Hellas og andre steder var sosialt akseptert med det Wikipedia beskriver som «seksuelle relasjoner» mellom barn og voksne.

Dette er en godt kjent teknikk innen pro-pedofil litteratur som kalles “Basking in reflected glory”. Pedofile soler seg i glansen av at det før var sosialt akseptert.

Liv Marion Ofstad Bjørgan som undersøkte et norsk pedofilt nettsted fant og denne taktikken som Wikipedia bruker. Som hun sier framstiller nettstedet “samfunnets forbud mot sex med barn som sosialt konstruert, gjennom å argumentere med at slike forhold var akseptert før i historien. Dette synet uttrykkes også på andre nettsider for pedofile.”

Men hvorfor forteller ikke Wikipedia også om lidelsen disse  seksuelle relasjonene overgrepene ga barna? Hvorfor nevnes det ikke at mange steder var barna slaver som “eieren” kunne seksuelt misbruke når han måtte ønske?

I antikkens Hellas omhandlet det barn/tenåringer hovedsakelig mellom 15 og 18 år, og overgrep mot yngre var ikke sosialt akseptert slik Wikipedia hevder:

The ancient Greeks and Romans were as condemning of men who focused solely on the love of boys as modern society, because this relationship was supposed to be more than carnal pleasure. They also condemned men focusing on the sexual aspect of the relationship alone, and those that attempted to take advantage of boys that were either slaves or too young to know maturely what they were doing.

Relatert stoff: Gunnar Tjomlids overgrepsstøttende landskap

 

Overgrepsbilder og Internettgrooming

Wikipedias artikkel har og et kapittel som handler om overgrepsbilder, og det er bare ikke til å tro hva man leser. For her hevdes det at det “meste av barnepornografisk materiale består av ungdommer i alderen 13-17 år og barnepornografi har dermed som regel ikke  noe med pedofili å gjøre.

Det er så feilaktig som det kan få blitt. I tillegg må man jo spørre seg hvordan Wikipedia kan hevde at “barnepornografi” som regel ikke har noe med pedofili å gjøre, mens det  i neste setning står som sant er, at bruk av overgrepsbilder er en sterk diagnostisk indikasjon på at vedkommende er pedofil.

Bruken av ordet barneporno en forlengst utdatert beskrivelse som sammenligner overgrepsbilder med hvilken som helst type pornografi. Svært få bruker lengre ordet, og norsk presse har sakte men sikkert gått bort fra det da ordet er helt malplassert. Kapittelet burde  hete “Overgrepsmateriale av barn”.

Overgrepsbilder blir mer brutale og grafiske i sin fremstilling. Bilder med voldelig misbruk har økt enormt og barna blir yngre. Internet Watch Foundation sier at 91 % av bildene de finner er av barn under 12 år.

Det finnes ingen direkte sammenheng mellom å se på overgrepsmateriale og overgrep, hevdes det av Wikipedia. Men sammenhengen er dokumentert i flere studier og bruk av overgrepsmateriale er i seg selv et indirekte overgrep. Det hevdes og at bruk av overgrepsmateriale kommer av unngåelse av uønskede emosjoner, men kilden som Wikipedia bruker viser ganske enkelt at primærgrunnen er å fremme seksuell opphisselse.

Internettgrooming er et annet tema som gjennom hele to setninger blir gjennomgått, og der hevder Wikipedia at «nesten samtlige ofre for seksuelle overgrep gjennom internettgrooming er i alderen 13-17 år, og har dermed lite med pedofili å gjøre.

Her er er fra en fersk rapport, publisert i mai av Internet Watch Foundation.

 

 

Propaganda gjennom misbruk av kilder

Wikipedias artikkel om pedofili er et manifest som ved en ensidig fremstilling gjør hva den kan for å få deg til å få et positivt bilde av pedofili.

Dette gjør den gjennom en enorm masse kildehenvisninger som da skal få deg til å tro den er solid dokumentert. Faktisk så har den opptil 16 kildehenvisninger bak enkelte påstander, noe som ikke er normalt for Wikipedia. Sammenligner man med den engelske siden om pedofili, vil man se den har en til tre kildehenvisninger der de trengs.

Eksemplet under som er fra et merkverdig kapittel som heter “Myter”.

 

Her var det en gjentagende påstand om at de færreste som overgriper barn ikke er pedofile, og til sammen er det nesten 30 kilder som “dokumenterer” det. Det virker solid, overbevisende – helt til man finner ut at det er ikke bare påstandene som er gjentagende, men også kildene.

Referanse 278-285 blir brukt igjen som referanse 291-298, og  kildene viser langt fra sier det som Wikipedia hevder.  Det er rett og slett bare løgner du blir servert, og av de 3 kildene som står i samsvar med hva Wikipedia skriver er det kun en av de som kan ansees som akseptabel.

Wikipedias påstand om at de fleste overgripere av barn ikke er pedofile er langt fra sannheten. Det er kun et forsøk på å skape et positivt bilde av pedofile, og dette gjør nettsiden gjennom en total forvrenging av hva kildene viser. Her er hva en av referansene faktisk sier:

An estimated 88% of child molesters and 95% of molestations (one person, multiple acts) are committed by individuals who now or in the future will also meet criteria for pedophilia.9,15 Pedophilic child molesters on average commit 10 times more sexual acts against children than nonpedophilic child molesters (Hall and Hall, 2007).

 

Hva skjedde og hva kan gjøres?

Det var mai 2013. Wikipedias artikkel om pedofili var da kanskje litt knapp men grei nok. Så kom det en bruker inn som gikk under navnet Starship. I løpet av sin første dag la han inn noen få endringer som ble kritisert for å være kontroversielle, og artikkelen ble tilbakestilt til hva den før var. Starship tok da en to dagers pause før han satte i gang igjen, og i løpet av de to neste to månedene foretok han over 300 redigeringer på siden så den ble til det pedofili-manifestet den i dag er.

En del av Wikipedias kontrollsystem er at hvis noen legger inn store endringer vil det bli varslet til administratorer. Her ble ingenting gjort. Faktisk har administratorer vært inne på siden og redigert siden dette skjedde, og de har  fjernet folks forsøk på å rette artikkelen slik at feilinformasjonen kan få stå.

Det er skandaløst og her er det kun en ting å gjøre.

Brukeren Starship bør gjennomgås for å se om han har redigert andre steder, og han må utestenges for vandalisme. Artikkelen bør så tilbakestilles til det den var før hans redigeringer, da det er det eneste utgangspunktet man kan bygge videre på.

Det er og naturlig at Wikipedia og trekker tilbake prisen de ga ham i 2013 som takk for å være en av deres deres “top 300 medical editors across any language”.

Wikipedia bør ha en grundig gjennomgang og komme med en redgjørelse om hva som her har skjedd.

Klage til Wikipedia kan sendes gjennom dette kontaktskjema, eller eventuelt direkte gjennom E-post til de ansvarlige i konsernet.

Redigering dagen derpå: Wikipedias brukere har siden jeg  i går publiserte denne bloggposten endelig begynt å rette opp artikkelen “Pedofili”. Så langt er over 400 ord fjernet i tillegg til 15 kilder. Det er et langt stykke igjen, men det er håp om at Wikipedias artikkel en dag kan bli noe som faktisk kan benyttes som en kilde for nøytral informasjon.

Her er link til den orginale Wikipedia-artikkelen jeg skrev om.

Hovedbilde: Abused Barbie av Samantha Humphrey

  •  
  •  
  •  
  •  
  •