Etter at bloggposten “Norske Wikipedia skjønnmaler pedofili og overgrepsbilder” ble publisert tidligere denne uken, er oppryddingen av deres artikkel om pedofili nå i full sving. I skrivende stund er over 2000 ord og nesten 100 referanser fjernet, og mer korrekt informasjon har kommet frem. Wikipedia har et langt stykke å gå før artikkelen er noenlunde anstendig, men det skjer positive forandringer.

Dessverre så er de andre sidene som er relatert til problematikken rundt barn og overgrep på norske Wikipedia også helt ille.

Overgrepsbilder er som annen pornografi (mangler referanse)

Wikipedias artikkel “Barnepornografi” kan være et greit sted å starte for å vise hva som skjer. Første setningen i den forteller at “Barnepornografi eller barneporno er pornografi der barn er objektene.

Hos svenske Wikipedia beskrives det derimot som “Barnpornografi, dokumenterade sexuella övergrepp på barn“, mens den danske siden skriver “Børnepornografi er en visuel afbildning af den seksuelle udnyttelse af et barn, med fokus på barnets seksuelle adfærd eller kønsorgan.”

“Interpol definerer barnepornografi som “dokumentasjon av overgrep mot barn” og ikke som pornografi i vanlig forstand. Materialet omtales idag gjennomgående som “overgrepsmateriale” eller “materiale som omhandler seksuell utnytting av barn“, skrives det så.

Neida, det omtales ikke gjennomgående som overgrepsmateriale eller materiale som omhandler seksuell utnytting av barn – for hos Wikipedia kalles det barneporno.

Hva er det de ikke forstår av hva de selv skriver? Hvorfor har Wikipedia så store problemer med å bruke et ord som overgrepsmateriale, når nettsiden samtidig viser til at det er hva det burde hete?

Vi lever i 2018, man bruker ikke ord som “guling” eller “krøpling” lengre. Det samme gjelder ordet “barnepornografi”. Hvis dette er standarden til Wikipedia kan man jo bare tenke seg hva som står på sidene om Downs syndrom eller psykiske lidelser.

Wikimedias daglige leder, Astrid Carlsen, har muligheten til å ordne opp i noe av dette. Wikipedia forbyr ikke ord, men hun kan lage et internt forslag om at nettstedet forholder seg til samme språkbruk som resten av samfunnet på dette området. Eller skal vi leve i en verden der hennes Wikipedia-profil beskriver henne som “ei kjerring som har  jobb som daglig leder hos Wikimedia”?

At ordet barneporno medfører det blir sammenlignet med pornografi  bryr de seg lite om på Wikipedia. Faktisk så fremheves påstanden om at det er som vanlig pornografi å regne. “Innenfor overgrepsmaterialet finnes alle sjangre som i annen pornografi“, hevdes det.

Spør dere selv om denne sjangren finnes i annen pornografi:

Disse folka voldtar nyfødte og babyer. Man kan høre barna gråte mens de trygler om hjelp i videoene. Det er grusomt.

Det var ord fra Flint Waters som jobber i Internet Crimes Against Children Task Force.

I fjor kom det en studie som nok en gang fortalte at overgrepsmaterialet blir mer brutalt og barna blir yngre. Og jo yngre de er, jo mer brutalt blir de misbrukt. I bilder av barn under to år blir 63 % misbrukt under kategori A, som er den groveste form for misbruk. Det er da penetrering, tortur eller annen form for sadisme. “Som i annen pornografi”..

The figure dropped to 57% for three to six-year-olds, 36% for seven to 10-year-olds and 20% for 11 to 13-year-olds. Just 16% of images showing 14 to 16-year-olds were Category A, and the severe images made up just 7% of pictures involving 16 to 17-year-olds.

 

 

 

 

Overgrepsbilder er som gresk kunst i antikken (mangler referanse)

Det er mye som er unikt på den norske siden om overgrepsbilder, for eksempel at de har et kapittel som hevder det omhandler “barneporno” historisk sett. Det er klassisk pedofili-aktivisme hvor de soler seg i glansen av fordums minner, ved å hevde det som i dag skjer er noe som alltid har skjedd.

Kapitlet starter slik, og hadde den kommet på lydfil ville det høres ut som et verk av Shakespeare:

Fremstilling av barn i seksuell sammenheng har foregått siden antikken” (mangler referanse)

Og som om det ikke skulle være nok blir det nå sammenlignet med, ja.. keramiske avbildinger av barn i antikken.

“Det finnes en rekke eksempler på det vi i dag ville kunne anta er straffbart på alt fra gresk og romersk keramikk, til malerier og skisser fra middelalderens dominerende mestre

Det er det reneste vås og kun en skjønnmaling av brutalitet gjennom en sammenligning så søkt som den kan få blitt. Det er heller ikke ulovlig for kunstnere å lage kunstneriske fremstilling av barn så lenge de ikke seksualiseres, det sier jo selv Wikipedias artikkel. Hva er det de ikke forstår av sine egne ord?

Resten av artikkelen er så tynn det er helt uinteressant å skrive om den, og hvert kapittel starter med en advarsel om at det mangler referanser. I motsetning til pedofili-artikkelen på Wikipedia som hadde 534 referanser, har deres artikkel om overgrepsbilder kun to, og en av de er en død lenke.

NB: Kapittelet om historie og keramikk har denne uken blitt fjernet hos Wikipedia.

 

Wikipedia sin side om seksuelt misbruk av barn (mangler referanser og ord)

Seksuelt misbruk av barn er et enormt tema hvor man kan se på akutte skadevirkninger og senskader, hvem som utfører overgrepene, omfang og mye annet. Engelske Wikipedia har en god artikkel om det, og både Finland, Sverige og Danmark har sine sider om temaet, pluss andre sider som “Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen”.

Å skrive om hva den norske Wikipedia-siden om seksuelt misbruk av barn inneholder er enkelt – for den finnes ikke. Ingen side om dette store temaet. Kun et lite kapittel under den bittelille siden som heter “Seksuelt misbruk”. Og man trenger så langt fra en automatisk ordteller for å sjekke hvor langt det er, for her er det kun 4 linjer med til sammen 69 ord. Ordet pedofil er ikke blant de.

Norske Wikipedia har dog en liten side som kalles “barnemishandling”.  Hva man der kan lese om seksuelle overgrep er denne ene setningen:

Seksuelle overgrep betyr at barnet blir utsatt for incest eller seksuell aktivitet som de ikke samtykker til og kanskje ikke forstår hva er.

Dette er ikke til å tro, en setning som underforstått forteller deg at barn faktisk kan samtykke til sex med en voksen, og at hvis pedofile får barnet til å forstå så er det ikke seksuelle overgrep. Dette er galskap, og du finner det på norske Wikipedia.

Nettstedet har og en artikkel som heter “Kripos Barnepornofilter”,som da er en lang kritikk av et filter som skal beskytte barn ved å fjerne kundemassen (pedofile) for overgrepsbilder. Minner meg om Gunnar Tjomlids langvarige kamp mot dette filteret.

Og det var det – dette er hva norske Wikipedia har å tilby om barn og overgrep.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •