”Dette viruset påvirker livene våre på en helt overdreven måte. Det har ingen relasjoner til faren som viruset utgjør. Og den astronomiske økonomiske skaden som nå oppstår, er ikke i samsvar med faren som viruset utgjør. Jeg er overbevist om at koronadødeligheten ikke engang vil vise seg som en topp i den årlige dødeligheten … “

 

Dette sitatet kommer fra ingen ringere enn sjefen for Hamburgs rettsmedinske institutt, professor Klaus Püschel .

Püschel og hans team undersøker for tiden personer som døde etter coronainfeksjon i Hamburg. Målet er som han sier: “Her gjelder den gamle visdommen til patologer og juridiske utøvere: Lær av de døde for de levende. Forstå hva den såkalte coronadøde faktisk døde av, for så å trekke konklusjoner for den kliniske behandlingen av menneskene som lider av den. Vi ser nærmere på: Hvordan påvirket viruset hjertet, lungene og andre indre organer? ”

Püschel og hans team har allerede fått litt innblikk i situasjonen, og han sier at så langt er det ikke en eneste normalt frisk person som har dødd av viruset i Hamburg.

“Alle de vi har undersøkt så langt hadde kreft, en kronisk lungesykdom, var tunge røykere eller sterkt overvektige, hadde diabetes eller en hjerte- og karsykdom. Så viruset var den siste dråpen, kan man si.”

Han legger til at “i ganske mange tilfeller har vi også funnet at den nåværende coronainfeksjonen ikke har noe å gjøre med hvorfor noen døde, fordi det er andre dødsårsaker, for eksempel hjerneblødning eller hjerteinfarkt.”

Püschel har et ønske om å roe ned befolkningen og sier ved “å fokusere sterkt på de ganske få negative prosessene, skapes en frykt som er veldig tyngende. Det er ingen grunn til frykt for død i forbindelse med spredningen av sykdommen her i Hamburg regionen. Covid-19 er en dødelig sykdom bare unntaksvis, men i de fleste tilfeller er det hovedsakelig en ufarlig virusinfeksjon.”

Püschel viser til at viruset sprer seg veldig raskt fordi det fortsatt ikke er noen immunbeskyttelse, men gjennom isolering av eldre og personer med underliggende sykdommer, i tillegg til et godt helsesystem er han  overbevist om at Tyskland vil mestre denne situasjonen godt.

Når det gjelder den politiske reaksjonen på Covid-19 sier professor Püschel at han er glad han ikke trenger å ta noen politiske avgjørelser. “Men jeg vil si at som lege ville jeg tatt andre valg”, legger han til.

Püschel mener at fra et rettsmedisinsk synspunkt kan han bare bekrefte “hva virologer, klinikere og pneumologer gjentatte ganger har forklart: Det er ingen fare for befolkningen generelt.”

Han sier til slutt at han er overbevist om at hvis alle dødsfall etter corona ble undersøkt, ville man finne at det var de underliggende sykdommene som var årsaken.

Vi er nå i en situasjon hvor politikere har tatt ekstreme valg, for noe som virologer, klinikere og pneumologer gjentatte ganger har forklart: Et virus som ikke er noen fare for befolkningen generelt.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •