Englands National Health Service (NHS) har nå kommet ut med nye tall angående døde med Covid-19 i England og Wales. Der blir både de som døde av og med Covid-19 registrert. Denne svært så underlige praksisen har blitt påklagd av Royal College of Pathologist, som og viser til problemet med mangelen på obduksjoner av de som blir registrert døde av viruset.

 

 

I følge tallene fra NHS var det 27 045 dødsfall med Covid-19 ved sykehus i England og Wales frem til tredje juni. Av disse hadde ca. 95 % en eller flere underliggende sykdommer. De vanligste var diabetes, etterfulgt av demens, kronisk lungesykdom og kronisk nyresykdom.

Faktisk så er det rapportert hele 42 000 underliggende sykdommer, noe som gir et snitt på nesten to per dødsfall. Det er da alt fra kreft til hjertesykdom, eller tusenvis av andre sykdommer. Med tanke på at testene som brukes kan gi opp til 80 % falske positive svar, er det og høyst sannsynlig at mange av de døde ikke hadde Covid-19.

Av de 1318 uten underliggende sykdommer var kun 290 under 60 år.

Alt dette samsvarer med tall man så fra Italia i mars.

 

 

Office for National Statistics har og kommet ut med tall som gjør man kan se på aldersgrupper for døde med Covid-19 i England.

Igjen er det samme mønsteret som man har sett fra begynnelsen. Det er helt klare grupper man burde fokusere på å beskytte, mens for resten av befolkningen er det et forholdsvis ufarlig virus.

 

Det kom også en stor omfattende studie fra Oxford universitet forrige uke, som så på dødeligheten rundt Covid-19.

Resultatet fra den kommer ikke som noe sjokk, for tallene bekrefter igjen noe som lenge har vært påvist. Covid-19 har en dødelighet som tilsvarer den fra en vanlig sesonginfluensa. For eksempel viser en studie fra Stanford universitet en lavere dødelighet fra Covid-19 enn ved influensa. I tillegg må man huske på at influensa vaksineres det mot, mens dødeligheten fortsatt er tilsvarende eller høyere enn fra Covid-19.

Studien fra Oxford viser til at hos de som har fått påvist viruset så ligger dødeligheten globalt på et sted mellom 0.1 og 0.41 %, men som det påpekes er dette høyst sannsynlig for høye tall da de blant annet vil inneholde dødsfall fra vanlig influensa som det ikke lengre testes for.

Som en sammenligning har studier vist at influensa kan ha en dødelighet hos utsatte grupper på opp til 6 % .

Studien fra Oxford viser og til blant annet Island, hvor dødelighet fra Covid-19 ble funnet å være et sted mellom 0.03 og 0.28 %.

Måten dødsfall har blitt registrert på har vært høyst kritikkverdig fra begynnelsen av denne “pandemien”, og forskerne fra Oxford ber oss være bevisst på forskjellen av dødsfall med og av Covid-19.

 

 

Reaksjonen fra myndighetene til Covid-19 vil bli den største skandalen verden noensinne har opplevd, og Norge er ikke noe unntak der. En statsminister som i en krisesituasjon sier hun tok mange av avgjørelsene ut ifra frykt er en tanke som burde skremme alle og enhver.

– Jeg tok sikkert mange av avgjørelsene ut ifra frykt. Worst case-scenarioene ble styrende, sa Erna Solberg til NRK.

Epidemiolog Sunetra Gupta ved Oxford universitet, sier det å fokusere på et worst case-scenario er meningsløst.

Hun leder en forskergruppe som hadde tall klare før land ble nedstengt. De viste at nedstengning var unødvendig da viruset hadde allerede gått gjennom befolkningen, og at det var klare grupper som burde beskyttes.

På spørsmål fra WSJ om hva hun hadde sagt hvis Boris Johnson hadde ringt og spurt om råd, svarer Gupta: “Jeg ville ikke anbefalt nedstengning, jeg ville sagt til ham, la oss prøve å beskytte de utsatte. La oss pumpe så mye penger som mulig inn i helsevesenet. La oss gjøre alt for å teste befolkningen for å se i hvilken grad viruset allerede er spredt gjennom. Og la oss utforme en politikk som ikke gjør det vanskelig for de underprivilegerte og økonomien generelt.”

Det virker logisk.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •