EUs mattrygghetsorgan EFSA er en organisasjon som skal gi uavhengige vitenskapelige risikovurderinger og råd om forhold knyttet til trygg mat. Det gjelder risikovurderinger i saker som har direkte eller indirekte…