Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care Skrevet av Peter Gøtzsche, MD. 9 september 2013   Det finnes mange gode bøker om forbrytelser i den farmasøytiske industrien…