Midt på natten 19. juni 2011, ble en humanitær NATO-bombe sluppet over et tettbebygd strøk i Libyas hovedstad. Huset til Mukhtar al-Gharari ble truffet og fem av hans familiemedlemmer ble…