I september 1977 holdt den engelske psykologforeningen en konferanse på universitetet i Swansea som het “The International Conference on Love and Attraction”. Temaet var kjærlighet og tiltrekning, og konferansen ville…