Det har lenge gått rykter om at betalte nett-troll fra stat eller privat sektor finnes i kommentarfelt på nettsteder og sosiale media. De overvelder stedene med forskjellig type propaganda for…